Reklam
Reklam
Reklam

'Uygunluk değerlendirmesi' prosedürü nedir?

Hem uygunluk değerlendirmesi hem de piyasa gözetimi ile denetimi birbirini tamamlayıcı niteliktedir ve iç pazarın uygun işleyişini sağlamak için eşit derecede gereklidir. Bu yazıda uygunluk değerlendirmesi için ürün testlerinin niteliklerini ve bunlara ilişkin önemli ipuçlarını sunuyoruz…

'Uygunluk değerlendirmesi' prosedürü nedir?
03 Nisan 2021 - 10:41

Selami Bezen
Dipl. İng. Yüksek Makine Mühendisi


Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması için Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Uygunluk değerlendirme prosedürü, Avrupa Birliği Yeni Yasal Çerçeve (NFL) yönetmeliklerinin iki en önemli unsurundan biridir. Bir ürünün piyasaya sunulmadan önce, kendisi için geçerli olan CE yönetmeliği ve tüm yeni yaklaşım yönetmeliklerinin tüm temel gerekliliklerine ve özellikle kullanıcı sağlığı ve güvenliği kapsamında uygun olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

CE işareti hakkında önemli bilgiye sahip olmayan pek çok kişi, uygunluk değerlendirmesini, bir ürün AB pazarında piyasaya sürüldükten sonra ulusal otoriteler tarafından uygulanan kontrole atıfta bulunan piyasa gözetimi ve denetimi ile karıştırabilir. Bununla birlikte, hem uygunluk değerlendirmesi hem de piyasa gözetimi ve denetimi birbirini tamamlayıcı niteliktedir ve iç pazarın uygun işleyişini sağlamak için eşit derecede gereklidir.

Sektör mevzuatı, bir ürünün uygunluğu değerlendirilirken izlenmesi gereken tüm teknik prosedürleri belirtir. Her uygunluk değerlendirme prosedürü, bir veya iki uygunluk değerlendirme modülünden oluşur. Uygunluk değerlendirme prosedürü hem tasarım hem de üretim aşamalarını kapsarken, bir modül bu iki aşamadan birini veya her ikisini de kapsayabilir, diğer yandan değerlendirmeye kaç modülün dahil edileceğini belirler. AB düzenleyici gerekliliklerine uygunluğu göstermeyi amaçlayan tüm prosedürler, aynı uygunluk düzeyine yol açtığının kabulü olduğunu belirler.


PRATİK ÖRNEKLER

Alçak Gerilim “LVD” ve Elektromanyetik “EMC” test örnekleri hakkında bilinmesi gerekenler:

Alçak gerilim yönetmeliği (LVD) kapsamında uyumluluk testinin başarısız olmasının altı nedeni nedir?

Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/34/AB (2014/35/EU), elektrikli ekipmanların güvenliği ile alakalıdır. Alçak Gerilim Yönetmeliği 50 Volt AC (75 Volt DC) ila 1000 Volt AC (1500 Volt DC) arasında gerilim kullanan veya üreten ekipmanlara uygulanır. Bu limitlerdeki bir istisna Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları-TTTE Yönetmeliği için 0 Volt’tur. Elektrikli ekipmanın güvenli olmasının yanında ürüne CE işaretinin iliştirilmesi de gerekmektedir.

Her yıl birçok ürün Alçak Gerilim yönetmeliği (LVD) testi sırasında piyasaya sürülmeye yakınken hatta AB pazarında bile başarısız olur. Bunun nedeni, üreticilerin LVD güvenlik testini EMC testine kıyasla çok daha basit algılamasıdır. Ürün güvenliği ve kullanıcı sağlığıyla ilgili olduğu için bu göz ardı edilmemeli, hafife alınmamalıdır. Ürünün elektrik güvenliği şüpheliyse, sonuçlar yangın ve hatta patlama olabilir.

Bir ürünün Alçak Gerilim Yönetmeliği (LVD) testini geçememesinde en büyük neden, bazı değişikliklere veya başka herhangi bir belgenin niteliğine ilişkin eksikliklerdir. Ürünün CE uyumlu olarak değerlendirilebilmesi için bunlara gerek duyulur. Üreticilerin akıllarında tutması halinde sonraki LVD ürün uyumluluk testlerinin sorunsuz geçmesine yardımcı olabilecek altı temel arıza nedeni vardır:

 1. Tek hata testi: Tek hata testi sırasında aşırı ısınmaya, yangına veya yalıtımın bozulmasına neden olabilecek elektrik devrelerinin yetersiz veya yanlış korunmasıyla ilgilidir.

 2. Pillerin korunması (özellikle lityum piller): Bu durumda, lityum piller gibi bazı koruma bileşenleri pil kapasitesi için eksik veya yetersizdir ve aşırı şarj ve aşırı deşarja neden olabilir.

 3. Sıcaklık artışı: Bir ürün test edildiğinde, izolasyon transformatörleri, PCB'leri veya diğer bileşenlerinden herhangi biri, test standardının veya belirli bileşen standardının izin verilen sınırlarının üzerinde çalışıyor. Bunun sonuçları, bir süre boyunca yalıtım özelliğinin azalması olabilir ve bu da elektrik çarpması tehlikesine yol açabilir.

 4. Kaçak ve boşluk: Devre, elektrik ekipmanının birincil tarafında, yani bir motor veya ısıtıcı gibi bir röle / optokuplör aracılığıyla kontrol ediyorsa, PCB tasarımcıları tarafından sıklıkla denetlenir, bu durumda kaçak ve açıklık oldukça kritik hale gelir.

 5. Bileşen onayı: Çoğu durumda EN veya IEC standardı gibi güvenlik standartlarına ilişkin belirli bilgilerin eksikliğiyle ilgilidir. Bazen, başarısızlığın nedeni bilginin süresinin dolması veya test spesifikasyonunun geri çekilmesi olabilir.

 6. İşaretleme ve talimatlar: Ekipman üzerine yerleştirilmiş elektriksel derecelendirmelerle veya diğer uyarı işaretleriyle ilgili işaretler yanlış veya yetersizdir. Ayrıca, elektrikli ekipmanın nasıl kullanılması, kurulması ve bakımının yapılması gerektiğine ilişkin yetersiz bilgi veya teknik açıklama varsa, LVD testi sırasında bir arıza meydana gelebilir.


Elektromanyetik uyumluluk “EMC” yönetmeliği kapsamında ürün testi türleri nelerdir?

Yeni Elektromanyetik uyumluluk “EMC” - 2014/30/AB Yönetmeliği, elektrikli ürünlerin CE işaretlemesi için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testleri bir zorunluluktur.

Ürünlerin elektromanyetik uyumluluğu, yayılan parazit ve parazitlere karşı dirençleri açısından test edilebilir. En yaygın EMC testleri aşağıdaki gibidir:

 1. Aşağıdakiler açısından emisyonların ölçülmesi:

  1. Uygulanan voltajın neden olduğu parazit,

  2. Yayılan radyo paraziti,

  3. Girişim gücü,

  4. Harmonik akımlar,

  5. Titreme.

 2. Elektromanyetik etkilere karşı direnç testleri:

  1. Elektrostatik deşarj,

  2. Elektromanyetik alanlar,

  3. Hız darbeleri,

  4. Shockwave,

  5. İletilen elektromanyetik girişim,

  6. Güç frekansı manyetik alanı,

  7. Güç kaynağında kesinti ve değişiklikler.


EMC uyumluluk testinin başarılı geçmesi için yardımcı olacak 7 ipucu:

EMC uygunluk testi muhtemelen en zorlu testlerden biridir ve başarısız olmanın sayısız yolu vardır. Bununla birlikte, çoğu durumda, birçok ürünün sorunu, uygun EMC tasarım tekniklerinin olmaması gibi görünmektedir. Bu nedenle, ürünün tasarım aşamasında dikkate alınırsa, EMC uyumluluk değerlendirmesini geçmesine yardımcı olacak 7 ipucu listesi aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 1. Kablolardaki RF gürültüsüne dikkat edilmesi ve gerekirse azaltılması önerilir:
  Başarısızlığın sebebinin bu olması istenmiyorsa, harici ve dahili kablolamadaki kasıtsız gürültünün çoğunun, tercihen tamamının giderildiğinden emin olunması önemlidir. Bunu yapmak için aşağıdaki tasarım kuralları göz önüne alınabilir:

  - Kablolardaki sinyalin yükselen ve alçalan kenarlarının dönüş hızını en aza indirin. Dönüş hızı yüksekse, sinyal daha yüksek frekanslarda daha fazla enerji içerecektir. Dönüş oranını düşürmek için iki şey yapılabilir: Sürücünün sürücü gücü azaltılır; sinyalleri doldurulmamış bir alçak geçiren filtreden geçirilebilir.


- Güç kaynaklarını ve statik G / Ç kullanırken dikkatli olunması önerilir ve bunların temiz olduğundan ve herhangi bir RF enerjisi üretmediklerinden emin olunması gerekir. Hat içi ferrit boncuklar ekleyerek veya konektörde yeterli güç kaynağı ayırma sağlayarak, RF gürültüsü kablolamadan uzak tutulabilir.
 

 1. Toprak konektörlerinde elektrostatik deşarj uygulamasına dikkat edilmesi önerilir.
  Boşaltma darbesinin genliği, ürün standardınıza bağlıdır, ancak genellikle 4kV veya 8kV'dir. İhmal durumunda, sonuç cihaz sıfırlama veya cihaz performansında kalıcı düşüş olabilir. Herhangi bir sorun yaşamamak için şunları denemek önerilir:

  - ESD test konumlarını ve seviyeleri belirlenir.
  - Uygun bir geçici bastırıcı seçilir.
  - ESD koruması deşarj olayının gerçekleşmesi beklenen alana mümkün olduğunca yakın yerleştirilebilir.

- Ve deşarj yolunu doğru şekilde yansıtabilme olanağı olur.

 1. Bir güç adaptörü seçerken, güç adaptörünün kendisinin ürününüzün geçmesi gereken emisyon sınıfını geçtiğinden emin olunması önerilir.
  Diğer bir deyişle, ürününüz B sınıfı ise, A sınıfı bir güç adaptörü kullanılmaması önerilir. B sınıfının emisyon sınırları, A sınıfından daha katıdır.

 2. Bir LVD ekranı seçerken, bunun ürünün yayılan emisyon performansı üzerinde önemli bir etkisi olabileceği unutulmamalı.
  Tüm LVD ekranları aynı değildir ve bazıları görünüşte aynı olan diğer modellerden çok daha kötü yayılan emisyon performansına sahip olabilir. Bu nedenle, eğer mümkünse, farklı üreticilerden LVD örnekleri sipariş edilir ve her biri için bir emisyon testi yapılır.

 3. Yardımcı ekipmanın uygunluğundan emin olunması önerilir.
  Herhangi bir sorundan kaçınmak için her zaman ürünlerinin test edildiğini ve uyumlu olduğunu bilmek, bu nedenle saygın üreticilerin yardımcı ekipmanlarını kullanmak önerilir.

 4. EMC testini ilk kez geçmeyi sağlamak için kritik olan, uygulanan parazitlerle başa çıkmak için doğru, yeterince yüksek derecelendirmeye sahip bir geçici cihaz seçmektir.
  Cihaz derecelendirmesi çok düşükse ve yeterince yüksek değilse, ürün uygulanan darbeyle baş edemez. EMC testi sırasında ürünün başarılı olmasını sağlamak için, test laboratuvarının ürüne hangi test seviyelerini uygulayacağını bulmaya çalışılması önerilir.

 5. Tüm hassas analog / RF devrelerinin iyi topraklanmış iletken bir kalkanla korunduğundan emin olunması önemlidir.
  Ürünün tasarımında bulunan herhangi bir hassas devreyi koruyarak, inceleme sırasında genel ürün özellikleri dışında hiçbir ölçüm hatasının ortaya çıkmayacağından emin olunması önerilir.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum