UNESCO kültürel miras listesinde olan...
Reklam
Reklam

UNESCO kültürel miras listesinde olan "ıslık dili"nin geleceği için çalıştay yapıldı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki 17 unsuruyla 178 ülke arasında en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke içinde yer alan Türkiye, somut olmayan kültürel miras değerlerini koruma ve yaşatma çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu çalışmalarına yön veren koruma eylem planlarının revizyonuna yönelik çalışmalarına hız verdi.

UNESCO kültürel miras listesinde olan "ıslık dili"nin geleceği için çalıştay yapıldı

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki 17 unsuruyla 178 ülke arasında en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke içinde yer alan Türkiye, somut olmayan kültürel miras değerlerini koruma ve yaşatma çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu çalışmalarına yön veren koruma eylem planlarının revizyonuna yönelik çalışmalarına hız verdi.

UNESCO kültürel miras listesinde olan
03 Kasım 2019 - 08:51

Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü ile Giresun Valiliği koordinasyonunda 31 Ekim ile 01 Kasım tarihleri arasında “Islık Dili Koruma Eylem Planının Revizyonu Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Giresun’da düzenlenen çalıştaya Giresun, Ordu ve Gümüşhane illerinden miras taşıyıcıları, eğitimciler, muhtarlar, il ve ilçe belediye temsilcileri ile akademisyenlerin katılımı yoğun oldu.Yol Haritası Belirlendi

“Islık Dili Koruma Eylem Planının Revizyonu Çalıştayı” Türkiye’nin UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kayıtlı tek unsuru olan Islık Dili’nin, 2017 yılında tamamlanan kayıt süreci sonrasında, koruma çalışmalarının ve güncel durumunun gözden geçirilmesi, eksikliklerin giderilmesi ile yeni tedbirler alınmasını sağlamak üzere düzenlendi.Islık Dili’nin geleceğe aktarılması için bir yol haritası belirleyen Bakanlık, benzer çalıştayları Türkiye’nin UNESCO listelerinde kayıtlı diğer unsurlarına yönelik olarak da gerçekleştirecek.Karadeniz Bölgesinin zorlu coğrafi koşulları sonucu ortaya çıkan, ülkemizin kültürel belleğinin ve zenginliğinin önemli ifadelerinden biri olan "Islık Dili", yüzyıllara ve teknolojik gelişmelere adeta meydan okuyarak günümüze kadar ulaşan önemli kültürel miraslarımız arasında.

Beynin hem sağ hem de sol loblarının eşit derecede kulla­nıldığı tek dil

Islık dili; parmak, dil, diş, dudak ve yanaklar yardımıyla oluşan “ıs­lık”ın, kelime değeri kazanmasıyla kurulan iletişim sisteminin adıdır.

Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi­nin dağlık ve engebeli yapısı özellik­le konut yerleşimlerinin birbirinden uzak olmasına yol açmış, dolayısıyla bölge insanı günlük hayattaki iletişi­mini, uzaktan uzağa ıslığın çıkarmış olduğu yüksek ses hacminden yarar­lanmak suretiyle gerçekleştirme yolu­nu bulmuştur.Günlük hayatın ihtiyaçlarının kar­şılanmasında işlevsel olan ıslık dili, böylece insan yaratıcılığının bir ör­neği olup ezgisel ve ritimsel niteliği ile de estetik bir boyut kazanmakta­dır. Islık dili, kullanıcılarının kültürel kimliklerinin belirgin bir parçasıdır ve ilgili topluluk tarafından kültürel kimliklerinin yansıması, kişiler arası iletişim ve toplumsal dayanışmanın pekiştirici unsurlarından biri olarak görülmektedir.Günümüzde Türkiye’nin Doğu Kara­deniz Bölgesinde 10.000’e yakın insa­nın ıslık dilini konuşabildiği ve/veya anlayabildiği tahmin edilmektedir. Islık dilinin, başta Giresun ili ve özel­likle Çanakçı ilçesinde olmak üzere, Ordu ve Gümüşhane’nin kırsal alan­larında yaşayan topluluklar tarafın­dan yaşatıldığı gözlemlenmiştir.Unsur, herhangi yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuk olmak üzere top­lumun tüm kesimlerince kültürel bir ifade aracı olarak uygulanmaktadır. Unsurun uygulayıcıları günlük ha­yatlarının önemli bir bölümü doğada geçen tarım topluluklarıdır. Bunların yanı sıra, unsurun yaşatıldığı alanda­ki valilikler, kaymakamlıklar, beledi­yeler, üniversiteler, muhtarlıklar idari ve finansal katkılarıyla; Çanakçı İlçesi Halk Eğitim Merkezi eğitim program­larıyla; Kuşdilini Yaşatma Kültür ve Turizm Derneği ise gerçekleştirdiği proje ve etkinlikleriyle unsurun ko­runmasında aktif rol almaktadır.Bir iletişim sistemi olarak geliştirilen ve sürdürülen unsur, insanoğlunun ken­dini ifade tarzının farklı örneklerinden biri olarak bilişsel zenginlik ve kültürel çeşitliliğe katkıda bulunur. Bilimsel araş­tırmalarla kanıtlandığı üzere; ıslık dilini kullanan insanların beyinlerinin hem sağ hem de sol loblarını eşit derecede kulla­nabilmesinin insan yaratıcılığına olumlu katkısı olduğu ilgili topluluk tarafından düşünülmektedir.Islık Dili, 4-9 Aralık 2017 tarihleri arasında Güney Kore’nin Jeju Adası’nda gerçekleştirilen Somut Olmayan Kültürel Miras Hükümetlerarası Komite 12. Olağan Toplantısı’nda ülkemiz adına UNESCO Acil Koruma Gerektiren Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine kaydettirilmiştir.


YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
TÜDEF: Üç yıl geçti, üç bakan değişti. Kansere yol açtığı söylenen palm yağı raporu halen açıklanmadı
TÜDEF: Üç yıl geçti, üç bakan değişti. Kansere yol...
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor
Corona Virüsü 2 günde belirti gösteriyor