TÜKETİCİ FEDERASYONLARINDAN TARİHİ ADIM!...
Reklam
Reklam
Reklam

TÜKETİCİ FEDERASYONLARINDAN TARİHİ ADIM! İlk TüketiciLER Konseyi gerçekleşti

Türkiye’de tüketiciler için yeni bir çağı başlatacak dev adım atıldı. Tüketici hakları mücadelesinin çatı örgütü 4 federasyon güçlerini birleştirdi. 13 Mart Çarşamba günü İstanbul'da, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezinde bir araya gelen federasyonlar, tüketici mücadelesinin sivil yapılanmasını güçlendirecek, ortak aklı üretecek, tüketici haklarının korunmasında örgütlerin güç birliği içinde çalışmasını sağlayacak Tüketiciler Konseyinin birincisini gerçekleştirdiler.

TÜKETİCİ FEDERASYONLARINDAN TARİHİ ADIM! İlk TüketiciLER Konseyi gerçekleşti

Türkiye’de tüketiciler için yeni bir çağı başlatacak dev adım atıldı. Tüketici hakları mücadelesinin çatı örgütü 4 federasyon güçlerini birleştirdi. 13 Mart Çarşamba günü İstanbul'da, Kadıköy Caddebostan Kültür Merkezinde bir araya gelen federasyonlar, tüketici mücadelesinin sivil yapılanmasını güçlendirecek, ortak aklı üretecek, tüketici haklarının korunmasında örgütlerin güç birliği içinde çalışmasını sağlayacak Tüketiciler Konseyinin birincisini gerçekleştirdiler.

TÜKETİCİ FEDERASYONLARINDAN TARİHİ ADIM! İlk TüketiciLER Konseyi gerçekleşti
14 Mart 2019 - 23:57

Tüketici Birliği Genel Başkanı (TBF) Mehmet Bülent Deniz, Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF) Genel Başkanı Osman İlhan ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Kadir Yılmaz’ın açılış konuşmaları ile başlayan konseye tüketici dernek başkan ve üyeleri,  sivil toplum kuruluşları temsilcileri, meslek odaları temsilcileri, İstanbul Barosu tüketici hakları merkezi temsilcisi, İlçe Belediye Başkanı ve tüketici aktivistleri katıldı.
 
Bir ilki gerçekleştiriyoruz
 
İlk konuşmayı yapan Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF) Genel Başkanı Fuat Engin, “Bir ilki gerçekleştiriyoruz, çünkü artık tüketicilerin kavgaya, tartışmaya, ayrışmaya, bölünmeye değil, birlikte davranmaya, güç birliği yapmaya, ortaklaşmaya ve birlikte iş üretmeye ihtiyacı var” diyerek başladığı sözlerine şöyle devam etti;  Bir süredir dört federasyon bir arada ne yapmalı üzerine kafa yorarken, yaklaşık bir ay önce tüketici hukukuna getirilen arabuluculuk sistemine karşı bir ortak tavır geliştirme gereği ile Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlığına ve Ticaret Bakanlığına ortak bir bildiri yayınladık. Bizlerin tepkilerini, arabuluculuk sisteminin tüketicilerin haklarını nasıl yok edebileceğini, herhangi bir ücret ödemeden hak arayabilen tüketicilerin nasıl bir tablo ile karşılaşacağını bildirdik.  Bu dört federasyonun ortak çalışmasının yansıması Adalet Bakanlığında oldu. Bakanlık arabuluculuk sistemi ile ilgili eleştiri ve görüşlerimizi değerlendirilmek üzere mevzuat dairesine gönderdi. Demek ki ortak mücadele ses getirebilir, sonuç getirebilir.
 
Diğer yandan sorunlarımız devam ediyor, bugün fiyat artışlarının hayatımıza yansımalarını görüyoruz. Yarın bizi neyin beklediğini tam olarak bilemiyoruz. Örgütlerin tüketicilere, tüketicilerin de örgütlere sahip çıkmaları ile bu mücadeleyi birlikte vermemiz gerekiyor.
 
Bugün fiyat artışlarındaki sorunun meydanlara çadır kurarak çözülmeyeceğini biliyoruz. Üretim ve tüketim kooperatiflerinin özendirilerek ve teşvik edilerek, kurumsallaştırılarak ve yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesinin bir gereklilik olduğu bir gerçektir. Bu yönüyle de bize düşen görevler nelerse katkı yapmaya hazırız.
 
Bugün tüketicilerin EPDK, BDDK gibi üst kurullarda temsili yok. Birçok kurumda Odalar ve Borsalar Birliğinin mevzuatında olmasına rağmen tüketici temsilcisi yok. Artık buna bir son vermenin, dur demenin vaktidir."
 
Arabuluculuk hem tüketiciyi hem bakanlığı zarara uğratır
 
“Arabuluculuğa kesinlikle karşıyız” diyen Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu (TÜÇEDEF) Genel Başkanı Osman İlhan, “Tüketicilerin ücretsiz olarak haklarını aradıkları tek yer tüketici hakem heyetleridir. Eğer arabuluculuk şartı getirilirse hem tüketici hem de bakanlık maddi olarak zarara uğramış olacak çünkü Bakanlık arabuluculara ücret ödemek zorunda kalacak. Oysa hakem heyetlerinde tüketiciler haklarını ücret ödemeden arayabiliyorlar” dedi.
 
 
Mücadele birleşerek büyütülmeli

Tüketici hak ihlallerine karşı mücadelenin örgütlenmesi, evrensel tüketici haklarının Türkiye’de karşılığını bulması için tek tek dernekler altında birleşme ile başarılı olunamayacağı İfade eden Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal; “Mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için o konuda mücadele veren kitle örgütlerinin, mücadeleyi birleşerek büyütmeleri gerektiği gerçeğini yaşıyoruz. 
 
Bizler tüketici örgütleri olarak mücadele yöntemlerimizi gözden geçirmeliyiz. Her tüketici örgütünün üye sayısını artırması, çalışma yöntemlerini tabana nasıl yayacaklarını gözden geçirmesi gerekiyor.

Tüketici örgütlerinin ana mücadele ekseni evrensel tüketici haklarının Türkiye’de karşılığını bulmasıdır. Bu toplantının gündem maddeleri üzerinde verilecek öneriler, çözümler, bizlere önümüzdeki mücadele sürecinde yol haritası oluşturacaktır" diye konuştu.
 
Bugün çok güzel bir gün!
 
Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz konuşmasına “Bugün çok güzel bir gün!” diyerek başladı. Deniz sözlerine şöyle devam etti; "Bugün Tüketiciler Konseyi düzenlemeyi başardık. Türkiye’de faaliyet gösteren 4 tane tüketici örgütü uzun zamandır bir arada çalışabilmeyi gerçekleştirdi ve tüketicileri ayağa kaldıracak olan sürecin ilk toplantısını huzurunuza getirdi. Onun için çok güzel bir gün bugün. Burada tüketici yasasını yeni okuyacak bir dostumuz yok. Hepimiz yasayı çok iyi biliyoruz, uygulamaları çok iyi biliyoruz, sorunları çok iyi biliyoruz. Sivil toplum anlamında tüketici hareketini özümsemiş içinde olmuş insanlarız. Konuşacak çok şeyimiz var buna eminim. Söyleyecek sözümüz var buna da eminim.  Her güzel sona ulaşan sürecin başlangıcında olduğu gibi bu ilk adımdır.  Mutlaka hatamız eksiğimiz yanlışımız vardır bu toplantı için, bunu hoş göreceğinizi düşünüyorum. Seneye ümit ederim bu konseyin ikincisini yaptığımızda daha büyük bir salonda daha kalabalık, daha organize, daha içeriği yoğun ve güçlü bir toplantı ile karşı karşıya kalırız. Sevgili tüketici dostları, bu ilk adımdır, ilk adımı hep beraber attık."
 
Bu çalışmanın tüketicinin kalkınmasına değerli katkılarının olacağına inancımın tam
 
Açılış konuşmalarının sonuncusunu Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Daire Başkanı Kadir Yılmaz yaptı. Tüketici haklarının yasal koruma altına alınmasının ve bu haklara gösterilen duyarlılığın gelişmiş ülke olmanın temel göstergelerinden birisi olduğunu söyleyen Yılmaz sözlerine şöyle devam etti; “Bakanlık olarak bu duyarlılığı göstermek vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini, satın aldıkları ürünlerle ilgili sağlık ve güvenliklerini korumak adına birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz.  Ticaret Bakanlığı olarak tüketicinin korunmasına ilişkin politikaları oluştururken ve uygularken yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlara önem veriyoruz. Bu anlamda tüketici örgütlerimiz bizim için önemli paydaşlardır ve ülkemizin tüketicinin korunması faaliyetlerine önemli katkılar sağlamaktadırlar.
 
Bildiğiniz üzere her yıl Bakanlığımızın koordinatörlüğünde Ankara’da Tüketici Konseyi toplanmakta ve konseyde alınan kararların Bakanlığın ilgili mercilerine iletilmesi sağlanmaktadır. Ülkemizde faaliyet gösteren 4 federasyonun bu çalışma ile ilgili çağrısı olduğunda Bakanlığımız koordinatörlüğünde 1996 yılından bu yana varlığını sürdüren Tüketici Konseyinin sivil özelliğini belirginleştirmesi ve ülkemiz tüketici hareketine ilişkin ortak aklın üretilmesine katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın tüketicinin kalkınmasına yönelik değerli katkılarının olacağına inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum.  Bu itibarla çalışmanın ülkemiz ve bizler adına hayırlı olmasını diliyorum."
 
Açılış konuşmalarının ardından gündeme ilişkin sorunların, öneri ve çözümlerin sunulması ile devam eden konsey saat 17.00’da Tüketiciler Konseyi Sonuç Bildirgesinin okunması ile son buldu.


 
Federasyonların tarihi adımı ile gerçekleşen bu önemli konseyin sonunda kamuoyu ile paylaşılan sonuç bildirgesinde şunlar kaydedildi;
 
1-Tüketici hareketinin olmazsa olmaz unsuru tüketici örgütleridir. Tüketici örgütlenmesi -Anayasanın emredici düzenlemesi gereğince- kamu otoritesi tarafından desteklenmeli, tüketicinin örgütlenmesinin önündeki tüm engeller, örgütlenmeyi zorlaştıran uygulamalar kaldırılmalıdır.
 
2-Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle yoksullaşan tüketicinin yaşamını sürdürmesi için zorunlu olarak tüketeceği gıda, enerji, su, ulaşım ve benzeri mal ve hizmetlerden alınan vergiler 2019 yılı sonuna kadar sıfırlanmalı ve devamında da evrensel tüketici haklarından olan “temel ihtiyaçların karşılanması” hakkı kapsamında, uygulanan vergi oranları, kalıcı olarak düşürülmelidir.
 
3-Fiyat artışlarından kaynaklanan sorunların çözümünde; geçici önlemlerden vazgeçilmeli, üretim ve tüketim kooperatifçiliğini özendirecek uygulamalar hızla yaşama geçirilmelidir. Özellikle gıda fiyatlarındaki istikrarsızlık ve fiyat artışlarının önüne geçilebilmesi için tarım alanlarının arttırılması, tohumun özelleştirilmesi uygulamasından vazgeçilmesi, çiftçinin desteklenmesi ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi yönünde düzenlemeler getirilmelidir.

4-Elektrik dağıtım bedeli içinde gizlenmiş bulunan kayıp/kaçak bedeli, sayaç okuma bedeli gibi tüketicilerin haklı ve yoğun tepkisine neden olan uygulamalardan derhal vazgeçilmelidir.

5-Tüketicinin standartlara uygun, enerji/çevre duyarlı yerli ürün kullanımını destekleyici ve özendirici düzenlemeler yaşama geçirilmelidir.
 
6-Tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda uygulanması istenen zorunlu arabuluculuk uygulaması kabul edilemez niteliktedir. Güçsüz konumdaki tüketici ile güçlü konumda bulunan satıcı/sağlayıcıyı eşit kabul ederek, arabulucunun karşısına oturtmak Anayasa’ya ve tüketiciyi koruyan yasaların öz ve ruhuna aykırıdır. Zorunlu arabuluculuk, tüketicinin Anayasal güvence altındaki hak arama sürecini zorlaştıracak, engelleyecek niteliktedir. Bu nedenle bu yöndeki çalışmalar durdurulmalı, tüketici hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar için halen geçerli olan Tüketici Hakem heyeti ve Tüketici Mahkemeleri’nin verimlilik ve etkinliğini arttıracak düzenlemeler yapılmalıdır.
 
7-Yasa gereği tüketici örgütleri temsilcisinin üye olduğu BDDK, BTK, TAPDK, EPDK. ve benzeri denetleyici/düzenleyici tüm üst kuruluşlarda tüketici örgütlerinin temsili mutlaka sağlanmalı ve yıllardır yasaya aykırı uygulamaya son verilmelidir.
 
8-Kişisel verilerin gizliliği ve korunması önümüzdeki dönemde önemli bir sorun olarak kendini gösterecektir. Bu konuda teknolojideki gelişmelere paralel şekilde tüketici güvenliğini önceleyen önlemler üzerinde çalışmaların yoğunlaştırılması gerekmektedir.
 
9-Piyasada zayıf/güçsüz olan tüketicilerin “belirleyici ve doğal denetleyici” olarak yerini alması, sesini duyurabilmesi “ekonomide demokratikleşmeyi” sağlayan en önemli gelişme nedenlerinden biri olacaktır.
 
Bu bağlamda, tüm ekonomik düzenlemelerin merkezinde “tüketici” kimlikli vatandaşların ekonomik hakları gözetilmeli; onların satın alım güçlerini arttıracak, güvenli/sağlıklı çevre, gıda ve ürüne kolay erişimini sağlayacak politikalar oluşturulmalıdır.
 
 
Tüketiciler Konseyi adına
 
Tüketici ve Çevre Hakları Federasyonu. (TÜÇEDEF)         
Genel Başkanı Osman İlhan
  
Tüketici Örgütleri Federasyonu (TÖF)
Genel Başkanı Fuat Engin
  
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)
Genel Başkanı Aziz Koçal
 
Tüketici Birliği Federasyonu (TBF)
Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz


YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal: Fişleme olarak algılanabilecek bu düzenleme, STK'ların örgütlenmesinin önüne set çekmektir
TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal: Fişleme olarak algılanabilecek...
Meksika'da kadınlar Anayasa Mahkemesi'ni ateşe verdi
Meksika'da kadınlar Anayasa Mahkemesi'ni ateşe verdi