Tüketici daha da güçlendi: Federasyon...
Reklam
Reklam
Reklam

Tüketici daha da güçlendi: Federasyon Başkanları birleşti, KONFEDERASYON'a GİRİŞTİ!

Bugün Türkiye’deki tüketici haklarının otuz yıllık mücadelesinin birleşen güçlerle taçlandığı gün... Tüketici derneklerinin çatı kuruluşlarından olan üç tüketici federasyonu, tüketiciyi mücadelesinde daha da güçlendiren bir girişime imza attı. Tüketici Konfederasyonu Girişimi!

Tüketici daha da güçlendi: Federasyon Başkanları birleşti, KONFEDERASYON'a GİRİŞTİ!

Bugün Türkiye’deki tüketici haklarının otuz yıllık mücadelesinin birleşen güçlerle taçlandığı gün... Tüketici derneklerinin çatı kuruluşlarından olan üç tüketici federasyonu, tüketiciyi mücadelesinde daha da güçlendiren bir girişime imza attı. Tüketici Konfederasyonu Girişimi!

Tüketici daha da güçlendi: Federasyon Başkanları birleşti, KONFEDERASYON'a GİRİŞTİ!
28 Ocak 2020 - 19:41

Bir buçuk yılı aşkındır, yıllara yaygın bilgi, deneyim ve mücadele birikimlerini ortak bir çalıştayda birleştiren Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) ve Tüketici ve Çevre Dernekleri Federasyonu (TÜÇEDEF), tüketicileri daha güçlü bir çatı altında koruyacak olan “Tüketici Konfederasyonu Girişimi”ni imzalayarak resmileştirdiler.


 
Girişim, Federasyon Başkanlarının Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan TBF Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz, konuşmasına art arda depremlerle sarsıldığımız bugünlere ilişkin, depremde hayatını kaybedenlere taziyelerini, yaralılara şifa dileklerini sunarak ve ortak yaralarımızı sarmak adına birlik, dayanışma mesajı vererek başladı.

Bugünün, tüketici hakları mücadelesinin tarihinde büyük bir adımın atıldığı gün olduğunu söyleyen Deniz, "Türkiye’de tüketici haklarının yaklaşık otuz yıla dayanan mücadelesinde çağdaş gelişmelerin yaşandığı süreçte çok önemli bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Birazdan yapacağımız açıklamayla Tüketici Konfederasyonu Girişimi olarak adlandırdığımız bir başlangıcımızı sizlerle paylaşacağız” dedi.


 
“Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere hepimiz buradayız. Bir buçuk yıldır üzerinde çalıştığımız bu çalıştayımız bugün itibariyle imza altına alınacak” sözleri ile günün önemine dikkat çeken TÜÇEDEF  Genel Başkanı Osman İlhan’ın ardından sözü, basın açıklamasını kamuoyu ile paylaşmak üzere, Tüketici Konfederasyonu Girişiminin ilk "Dönem Sözcüsü" olarak görev alan TÜDEF Genel Başkanı Aziz Koçal aldı.  


 
“Otuz yıl öncesinden gelen ve bugüne kadar yürüyen uzun soluklu bir mücadeledir tüketici hak ihlallerine karşı verilen mücadele” diyerek sözlerine başlayan Koçal, “Bu uzun soluklu süreç, tüketici örgütlülüğünü kurumsallaştıracak daha bir üst örgütlenme ihtiyacını getirmiştir. Bu nedenle, federasyonların üst örgütü olan konfederasyon sürecine başlanmıştır. Bu süreç kendiliğinden ve bir günde ortaya çıkmadı. Yaklaşık beş yıl önce elektrikteki kayıp/ kaçak sorunu ile ilgili tüketici dernekleri olarak bir araya gelip ortak bir basın açıklaması yaptığımız tarih aslında bu sürecin ilk adımıdır. Türkiye Tüketici Hareketi adı altında tüm derneklerle bir araya gelmeye çalıştık, bir süre devam eden süreç kısa bir kesintiye uğramakla birlikte, bir buçuk yıldır federasyon başkanlarının ortak çalışmaları ile devam etti. Tüketici politikalarının oluşması ve tüketici sorunlarının çözümü odağındaki çalışmalarda oluşturduğumuz bu birlikteliğimizin kamuoyu nezdinde önemli fayda ve katkılarını gördük. Farklı dokulardan, farklı yapılardan gelen derneklerin uzlaşı kültürüyle bir arada olması ve uzlaşı kültürünü geliştirmesi, derneklerimizin birbirlerini tanımaları, federasyonlarımızın bileşenlerinin birbirlerini tanımaları gerektiği için bu süreci yaşadık. Dolayısıyla geldiğimiz noktada konfederasyon oluşumu için bu ilk adımı attık ve Girişim Platformu şeklinde yola başlıyoruz. Sanıyorum ki kısa bir süre sonra da konfederasyonun kuruluşunu yine sizlerle birlikte, yine tarihi bir gün olarak açıklamak kararlılığındayız” dedi.Tüketici Konfederasyonu Girişimi sürecine ilişkin yapılan bu konuşmalardan sonra Koçal basın açıklamasını kamuoyu ile paylaştı;

Kökeni eski dönemlere dayanan tüketici hakları mücadelesi, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 90’lı yılların başından itibaren hız kazanmıştır.
 
Özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinin de etkisiyle 1995 yılında çıkarılan ilk tüketici yasası, tüketicilerin temel ve evrensel tüketici haklarının varolduğu, korunmaya değer olduğunu kabul etmektedir.

Ülkemizin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Tüketici Hakları Evrensel Bildirgesi’nde sayılan temel ve evrensel tüketici hakları mücadelesinin “olmazsa olmaz” unsuru, tüketici örgütlenmesidir. Nitekim Anayasamızın 172. maddesi ile devletin tüketicilerin örgütlenmesini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmekte, yürürlükteki tüketici haklarına ilişkin tüm hukuk düzenlemelerinde de; tüketicinin, tüketici örgütleri aracılığı ile temsil edileceği önemle vurgulanmaktadır.
 
Bu kapsamda 90’lı yıllarda başlayan Türkiye tüketici hakları mücadelesi içinde çok sayıda tüketici derneği ve vakfı kurularak, ülkemiz tüketicisinin haklarına ulaşmaları, yaşam kalitesinin arttırılması yönünde çok başarılı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.
 
Büyüyen Türkiye, gelişen ve değişen küresel ekonomik zemin nedeniyle tüketici örgütlenmesi son on yıllık zaman diliminde, çatı örgütlerini oluşturmaya başlamış ve tüketici derneklerinin içinde olduğu tüketici federasyonları kurulmuştur. Tüketici federasyonları, özellikle kamu-sivil toplum ilişkisinde, tüketicinin temsil hakkının kullanılmasına yönelik çalışmaları ile ülkemiz tüketici hareketinin gelişmesinde önemli katkılar sağlamıştır.
 
Teknoloji ve küreselleşmedeki hızlı değişimin küresel ekonominin mimarisinde oluşturduğu değişiklik, artan nüfus hareketliliği, tüketicinin temsilinin en üst düzeyde yeniden kurgulanması gereğini de beraberinde getirmiştir. Bu gerekliliğin ortaya çıkmasıyla mevcut tüketici federasyonları, uzlaşma kültürünün deneyimini, tüketici konfederasyonu olarak yaşama geçirme yönünde çalışmalar yapmışlardır.
 
Gelinen aşama itibariyle işçi, memur, sanayici, esnaf ve tacirin örgütlenmesinde konfederasyon noktasına ulaşan örgütlenme modeli, Türkiye’de ilk kez nüfusun tamamının oluşturduğu tüketici kitlesi için de yaşama geçirilmektedir.
 
Bu çalışmalar sonucunda; Tüketici Birliği Federasyonu (TBF), Tüketici ve Çevre Dernekleri Federasyonu (TÜÇEDEF) ve Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici Konfederasyonu Girişimi’ni oluşturmuş bulunmaktadır. Tüketici Konfederasyonu Girişimi hedeflenen noktaya olan yolculuğunu, önümüzdeki aylarda başarı ile sonuçlandırmak ve ülkemizin ilk Tüketici Konfederasyonu’nu kurumsal olarak yapılandırmak kararlılığındadır.

Sivil toplum örgütü anlayışındaki mutabakat ve her türlü farklılığın, Tüketici Konfederasyonu Girişimi çalışmasını zenginleştirecek, değerli ve önemli bir kazanım olduğuna ilişkin temel kabulden yola çıkarak; Eşit paydaş anlayışı ve uzlaşma kültürü ekseninde; tüketici örgütlenmesini konfederasyon seviyesine ulaştırmanın, ülkemiz tüketicisinin hak arayışına ilişkin mücadelede daha yetkin ve kuşatıcı olacağına,
 
Tüketici Konfederasyonu Girişimi olarak kamu otoritesi nezdinde konfederasyon kimliği ile gerçekleştireceğimiz daha kuşatıcı tüketici temsiliyeti ile karar alma mekanizmalarına toplumun iradesinin etkin şekilde yansımasında çok önemli katkılar yapacağımıza inanıyoruz.
 
Tüketici Konfederasyonu Girişimi ve sonrasında planlandığı gibi bu birlikteliğin konfederasyon kimliğine bürünmesiyle ülkemizde çalışma gerçekleştiren çok sayıdaki tüketici örgütünün tek bir çatı altında güçlerini birleştirecek olmaları sağlanacak, tüketici hakları mücadelesi daha etkin ve sonuç getirecek bir kulvarda yoluna devam edecektir. Bu çerçevede federasyon niteliğindeki tüketici örgütlerinin Tüketici Konfederasyonu Girişimi bünyesinde birlikteliğinin önemli ve gerekli olduğunu değerlendiriyoruz.
 
Küreselleşen ekonomide ve özellikle AB uyum sürecinde tüketicinin uluslararası zeminde konfederasyon eliyle temsili ve iletişimin önemli olduğu kuşkusuzdur. Tüketici Konfederasyonu Girişimi, bu önemli işlevi yerine getirme konusunda kararlıdır.
 
Türkiye tüketici hareketinde tarihi bir adım olarak nitelendirdiğimiz Tüketici Konfederasyonu Girişimi’nın ülkemizin demokratikleşme, haklarımızın korunması ve uygarlık sürecinde ilerleyişine katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır.


Açıklamanın okunmasından sonra federasyon başkanları Tüketici Konfederasyonu Girişimi'ni imzalayarak resmileştirdiler.


YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar: Toplum can derdinde!.. Sosyal devlet anlayışı her yönüyle uygulansın
Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar: Toplum can...
İstanbul Eczacı Odası duyurdu: Ücretsiz maske temini ve dağıtımı nasıl olacak?
İstanbul Eczacı Odası duyurdu: Ücretsiz maske temini ve...