Reklam
Reklam
Reklam

Lübnan'ın bir yıl içinde üçüncü kez kredi notu düşürüldü

Kamu borç stoku 2019 yılı sonu itibariyle 91,6 milyar ABD Doları, diğer bir ifade ile GSYİH’nın yüzde 151’i seviyesine ulaşan Lübnan’ın kredi notu uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarınca bir kez daha düşürüldü.

Lübnan'ın bir yıl içinde üçüncü kez kredi notu düşürüldü
24 Şubat 2020 - 16:11

Borç/GSYİH oranının yüksekliğinden ziyade bu borçluluk oranın, son derece zor bir süreçten geçen ülke ekonomisi açısından sürdürülebilir olmaktan çıktığı yorumları Moody’s ve S&P gibi uluslararası kuruluşların beklentilerini olumsuz etkiledi.

 

Geçtiğimiz hafta içinde önce Moody’s daha sonra S&P tarafından ülke notu sırasıyla “Caa2” seviyesinden “Ca” düzeyine durağan olarak (Moody’s) ve “CCC”den “CC” seviyesine negatif beklentiyle (S&P) bir kez daha düşürüldü. Bir diğer derecelendirme kuruluşu olan Fitch ise daha önce, Aralık ayı sonunda, ülke notunu “CC” seviyesine çektiğini açıklamıştı. Bir yıl içinde 3 kez notu düşürülen ülke önemli bir siyasi ve ekonomik kriz sürecinin içinden geçiyor. Tüm analistlerin üzerinde birleştiği nokta ise en acil sorunun yıl içinde vadesi gelen toplam 4,7 milyar ABD Dolarlık kamu borcunun çevrilip çevrilemeyeceği sorusuna verilecek cevap olduğu yönünde. Keza, 1,2 milyarlık ABD Dolarlık ilk vadenin 9 Mart tarihli olması yeni kurulan hükümetin de soruna acil çözüm üretmesi ihtiyacını doğuruyor.

 

Eurobond cinsinden olan borçlanmanın yaklaşan vadesi nedeniyle, borç ertelemesi veya yeniden yapılandırma üzerinden alevlenen tartışmalar, zaten kırılgan olan ekonominin içinde bulunduğu kötü durumun aşılmasında, uluslararası yatırımcılar nezdinde mümkün olan en kabul edilebilir çözümün bulunmasına odaklanmış durumda.

  

Yakın zamana kadar son derece dolarize bir ekonomiye sahip Lübnan’da yaşanan döviz likiditesi sorunu gibi günlük yaşam üzerinde son derece olumsuz etikleri olan birçok sorunun çözümü ülkeye acilen kaynak girişine bağlı. Bu çerçevede Ocak ayı sonunda kurulan yeni hükümetin ilk faaliyetlerinden biri IMF ile teknik yardım görüşmelerine başlamak oldu. Aynı zamanda hükümet tarafından yukarıda anılan borç çevrimi sorununa en uygun cevabın bulunmasına yönelik olarak biri finansman, diğeri hukuk alanında faaliyet gösterecek iki uluslararası müşavirlik firması ile anlaşmaya varıldı.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum