Reklam
Reklam
Reklam

Kuran Okumak ve Düşünmek En Önemli Farzlardandır!

Mehtap Gözükan Yazıları / Kuran Okumak ve Düşünmek En Önemli Farzlardandır!

Kuran Okumak ve Düşünmek En Önemli Farzlardandır!
16 Aralık 2020 - 08:44 - Güncelleme: 16 Aralık 2020 - 08:48

İslam alemi bugün, bir çıkmazın içinde. Bir tarafta terkedilmiş bir Kitap olarak bıraktıkları Kuran, diğer tarafta alim olduğunu düşündükleri atalarından gelen rivayetler. "Kuran'ı siz anlayamazsınız, alimler anlar ve anlatır" denildiği için kimse Kuran'ı eline almamış, "nasılsa ben anlayamam" diyerek atalarından gelen dine tabi olmuşlar.
.
Ne zaman onlara: "Allah'ın indirdiklerine (Kuran'a) uyun" denilse, onlar: "Hayır, biz, atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye (geleneğe) uyarız" derler. (Peki) Ya atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulamamış idiyseler? (Bakara Suresi, 170)
.
Allah Kuran'da fert olarak herkesin Kuran'ı okuması ve düşünmesini emreder. Düşünmek farz bir ibadettir. Ne acı ki onlarca ayette "düşünün, öğüt alın" emri tek tek her fert için farz olmasına rağmen, İslam alemi bu farzdan bihaberdir. Elbette alim zannedilen kişiler ve dini otoritelerin bu farzın bilinmemesinde sorumluluğu büyüktür. Zira kitleleri yönlendiren bu otoriteler, İslam'ı namaz, oruç, zekat ve kadının baş örtüsü ile sınırlandırmış; bu ibadetlerin yapılmasını kafi görmüşlerdir. Ne büyük vebal!
.
Rivayetten gelen sünneti, farzda bildirilen sünnetlerin önüne geçirenlere soruyorum: "Yaratan Rabbin adıyla oku. (Alak Suresi, 1), Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir (Alak Suresi, 3) , Ve Kur'an'ı okumakla da (emrolundum)." (Neml Suresi, 92) ayetleri gereği hem farz hem de sünnet olan Kuran okumayı neden terk ettiniz? Oysa Allah diyor ki; "İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir; sana bunları hak olmak üzere okuyoruz. Öyleyse onlar (yani bizler), Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra hangi hadise iman edecekler?" (Casiye Suresi, 6) Yani Allah Benim ayetlerim Haktır ve Kuran'dadır diyor. Bu Hak hadislerden sonra Kuran dışı Hak olmayan hangi hadise iman edeceksiniz diyor. Elbette bu ayetleri kavramak için aklın temiz olması gerekir. Rivayet kültürü ile kirlenen akıl, robotlaşmış şekilde hiç düşünmeden, sorgulamadan, bitki formunda yaşamını sürdürüyor. Oysa insan biraz düşünse, içinde bulunduğu gafletin ve şirkin farkına varabilir.
.
Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-düşünmez. (Al-i İmran Suresi, 7), (Ki o Kuran) temiz akıl sahipleri için bir hidayet rehberi ve bir zikirdir. (Mü'min Suresi, 54) Hidayet rehberi Kuran'dır diyor Allah. Kuran dışı hiç bir kaynak, hidayete yönelten rehber olamaz.
.
Bu bir Kitap'tır ki, Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura, O güçlü ve övgüye layık olanın yoluna çıkarman için sana indirdik. (İbrahim Suresi, 1) Ayette "aydınlık olan ve Allah'ın yoluna çıkaran" diye tanımlanan Kuran dururken, neden karanlık ve tali yollara sapalım ki? Kendilerine okunmakta olan Kitab'ı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? (Ankebut Suresi, 51) Kuran size yetmiyor mu?
.
Allah, "Kur'an okuduğun zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığın. (Nahl Suresi, 98), Ve Kur'an'ı belli bir düzen içinde (tertil üzere) oku. (Müzzemmil Suresi, 4), Kuran okunduğu zaman, hemen onu dinleyin" (Araf Suresi, 204) diye bildirerek, Müslümanın Kuran okurken şeytanın vesvesinden Allah'a sığınıp, bir düzen içinde Kuran okumasını ve Kuran okunan ortamda susup onun dinlenmesi gerektiğini bildirmiştir. Demek ki Kuran okumak farz bir ibadettir. Ki Zuhruf 44'de bildirildiği üzere, ahirette sorumlu olduğumuz tek kaynak olan Kuran'ı okumadan Allah'ın huzuruna çıkmak, olacak iş değildir.
.
Evlerinizde okunmakta olan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. (Ahzab Suresi, 34) Bu ayeti günümüz koşulları içinde değerlendirdiğimizde şöyle bir sonuç çıkıyor karşımıza: "Evlerinizin duvarında asılı olarak duran Kuran'ı okumanız ve üzerinde düşünmeniz gerektiğini hatırlayın!"
.
Gerçekten Allah'ın Kitab'ını okuyanlar, salatı ikame edenler ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden gizli ve açık infak edenler; kesin olarak zarara uğramayacak bir ticareti umabilirler. (Fatır Suresi, 29)
.
Ayeti okudunuz... Ne buyuruyor Allah? Kuran'ı okuyup Kuran'la amel edenler, ahirette güzel karşılığı alacak olanlardır diyor. Kuran'ı dantelli kılıflara koyup duvara asanlar ve dini Kütüb-i Sitte'den öğrenenler için böyle bir vaadde bulunmuyor.
.
Kuran okumadan geçen ömrün ne büyük bir samimiyetsizlik ve kayıp olduğunu bir örnekle anlatmak istiyorum. Sevdiğinizle aranız açıldı ve belki ayrıldınız diyelim. Ama ayrılmak istemiyorsunuz. Ondan gelecek mesajı sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Ve beklenen mesaj geldi! O mesajı açmadan durabilir misiniz? Hayır
.
Müslümanın en sevdiği Allah 600 sayfa mesaj göndermiş. Peki o mesajı okumadan bir ömür geçirmeniz normal mi? Onun cevabı da hayır! O halde gereğini yapın, sorulacağınız Kitabı öğrenin...
.
Siz (Kuran'dan) sorulacaksınız. (Zuhruf Suresi, 44)
.
Ben ne kadar ayet hatırlatsam da kişi rivayete kitlenmişse, sürekli ayetlerin hükmünü rivayetle tevil edip geçersiz kılmaya çalışacaktır. "Allah Kuran noksansız der" dersiniz. "Evet noksansız ama şu şu yazmaz" der. Ne söylediği şeyin farkındadır ne de durumunun. Samimiyetsiz bir din anlayışı ile kendi nefsine zulmeder durur. Düşünmez, akletmez, sorgulamaz, öğüt almaz... Çünkü rivayet kültürü bu farzları ortadan kaldırmıştır. Sen düşünme, alimler senin yerine düşündü zaten. Sen akledip öğüt alma, zaten atalarımız yaptı bunu. Sen teslim ol, itaat et alimlerine.
.
Kitabı gereği gibi okuyanlar, işte ona iman edenler bunlardır. (Bakara Suresi, 121) Kitabı gereği gibi okumak nasıl olur? İşte cevabı:
.
Onlar hala Kur'an'ı iyice DÜŞÜNMÜYORLAR MI? (Nisa Suresi, 82)
.
DÜŞÜNEN bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. (Bakara Suresi, 164)
.
Böylece Allah, size ayetlerini açıklar; umulur ki DÜŞÜNÜRSÜNÜZ (Bakara Suresi, 219)
.
O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-DÜŞÜNÜRLER. (Bakara Suresi, 221)
.
Artık öğüt alıp-DÜŞÜNMEZ MİSİNİZ? (Nahl Suresi, 17)
.
İşte Allah size ayetleri böyle açıklar, ki DÜŞÜNESİNİZ. (Bakara Suresi, 266)
.
Temiz akıl sahiplerinden başkası öğüt alıp-DÜŞÜNMEZ. (Bakara Suresi, 269)
.
Onlar, yine de o sözü (Kur'an'ı) gereği gibi DÜŞÜNMEDİLER Mİ? (Mü'minun Suresi, 68)
.
Ne az öğüt-alıp DÜŞÜNÜYORSUNUZ. (Neml Suresi, 62)
.
Hiç mi öğüt alıp-DÜŞÜNMÜYORSUNUZ? (Saffat Suresi, 155)
.
Onlar için öğüt alıp-DÜŞÜNMEK nerede? (Duhan Suresi, 13)
.
Andolsun, Biz bunu bir ayet olarak bıraktık. Fakat öğüt alıp-DÜŞÜNEN var mı? (Kamer Suresi, 15)
.
De ki: "DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ hiç; eğer size Allah'ın azabı gelirse ya da saat (kıyamet) gelip çatarsa, Allah'tan başkasını mı çağıracaksınız? (En'am Suresi, 40)
.
De ki: "DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ hiç; eğer Allah sizin işitmenizi ve görmenizi alıverir ve kalplerinizi mühürlerse, onları size Allah'tan başka getirebilecek ilah kimdir?" (En'am Suresi, 46)
.
De ki: "DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ hiç; size Allah'ın azabı apansız ya da açıktan geliverirse, zulme sapan kavimden başkası mı yıkıma uğrayacak?" (En'am Suresi, 47)
.
Yine de öğüt alıp-DÜŞÜNMEYECEK MİSİNİZ?" (En'am Suresi, 80)

Öğüt alıp DÜŞÜNMESİNİ bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıkladık. (En'am Suresi, 126)
.
Umulur ki öğüt alıp-DÜŞÜNÜRSÜNÜZ. (En'am Suresi, 152)
.
Umulur ki öğüt alıp-DÜŞÜNÜRLER. (Araf Suresi, 26)
.
Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice DÜŞÜNÜRLER (Allah'ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. (Araf Suresi, 201)
.
Artık dileyen, onu 'DÜŞÜNÜP-öğüt alsın.' (Abese Suresi, 12)
.
Allah'tan İçi titreyerek korkan öğüt alır-DÜŞÜNÜR. (A'la Suresi, 10)
.
O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün DÜŞÜNÜP-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda? (Fecr Suresi, 23)
.
Demek ki neymiş? Kuran'ı okumak ve üzerinde düşünmek en önemli farzlardanmış. Siz Kuran'ı okumazsanız ve ayetler üzerinde düşünmezseniz, elbette Kuran'da namaz da yok dersiniz, haramlar da eksik dersiniz. Akıl bir kez şeytana kiralandı mı, geçmiş olsun. Kiracınızdan kurtulmak için çözüm Kuran'da! Fecr 23'de bildirildiği gibi dünyada uyuyup ahirette düşünmenin bir faydası olmayacak. İş işten geçmiş olacak çünkü. Vakit varken aklınızı rivayetten temizleyin ve Kuran'ı gereği gibi okuyup üzerinde düşünün!
.
Benim kesin tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. (Kaf Suresi, 45) Başka kaynakla değil!


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum