Reklam
Reklam

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçilere Şubat Ayında "28" Gün Üzerinden Ödeme Sorunu Çözüldü!

Musa Çakmakçı / Sosyal Güvenlik Uzmanı / Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçilere Şubat Ayında “28” Gün Üzerinden Ödeme Sorunu Çözüldü!

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçilere Şubat Ayında "28" Gün Üzerinden Ödeme Sorunu Çözüldü!
17 Şubat 2021 - 11:37

08.02.2021 tarihinde sitemizde yayınladığımız “Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçilere Şubat Ayında Kısa Çalışma Ödeneği “30” Gün Üzerinden mi “28” Gün Üzerinden mi Ödenecek? Makalede; 

30.04.2011 tarihli 27920 sayılı Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik’in Kısa Çalışma ile kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi konulu 7. Maddesinin beşinci fıkrasında “Kısa çalışma ödeneği, (Mülga ibare: RG-9/11/2018-30590) (…) uygunluk tespitinde belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden verilir.” denilmiştir.

Ödenek hesaplamalarında SGK mevzuatı baz alındığı için ödenek hakkediş gün sayısı 30 günü geçmeyecek şekilde belirlenirken ilgili yönetmeliğin 7 maddesinin beşinci bendinde fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden baz alınacağı yani takvim gününün dikkate alınacağı belirtilmiştir.

KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 7 – (1) Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine göre (Mülga ibare: RG-9/11/2018-30590) (…)  İşçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ıdır. Kısa çalışma ödeneği, 4447 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine aykırı olmamak koşuluyla aynı Kanunun 50’nci maddesindeki esaslara göre ödenir.

(5) Kısa çalışma ödeneği, (Mülga ibare: RG-9/11/2018-30590) (…)  Uygunluk tespitinde belirtilen süreyi aşmamak kaydıyla fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden verilir.

Ayrıca Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesi Kısa Çalışma Ödeneği Bildirgelerin Onaylanması, Ödeme ve Diğer İşlemler bölümünün 6. “Maddesinde Kısa çalışmanın başlama (hariç) ve bitiş tarihlerinin (dahil) olduğu aylar fiili gün sayısı, ara aylar 30 gün olarak hesaplanmak suretiyle ödeme planı oluşturulur”. Denilmekte olup, 10. Maddesinde ise “KÇÖ ile ilgili olarak ay içinde yapılan kısa çalışma gün sayısı kadar ödeme yapılır. Denilmektedir.

Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesi

C) KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

4.3. Bildirgelerin Onaylanması, Ödeme ve Diğer İşlemler:

6. Kısa çalışmanın başlama (hariç) ve bitiş tarihlerinin (dahil) olduğu aylar fiili gün sayısı, ara aylar 30 gün olarak hesaplanmak suretiyle ödeme planı oluşturulur. Örnek: Zorlayıcı sebep gerekçesi dışındaki bir kısa çalışma uygulamalarında KÇÖ başlama ve bitiş tarihi 10.05.2019 – 09.08.2019 ve haftalık kısa çalışma süresi 45/45 olması halinde; 5. ay 21 gün, 6.ay 30 gün, 7. Ay 30 gün ve 8. Ay 9 gün kısa çalışma ödemesi yapılabilir.

10. KÇÖ ile ilgili olarak ay içinde yapılan kısa çalışma gün sayısı kadar ödeme yapılır. Denilmekte olup;

Kısa Çalışma Ödenek hesaplamalarında SGK mevzuatı baz alındığı için ödenek hakkediş gün sayısı 30 günü geçmeyecek şekilde belirlenirken ilgili yönetmeliğin 7 maddesinin beşinci bendinde fiilen gerçekleşen kısa çalışma süresi üzerinden baz alınacağı yani takvim gününün dikkate alınacağı ve yine Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesi Kısa Çalışma Ödeneği bölümü 4.3. Bildirgelerin Onaylanması, Ödeme ve Diğer İşlemler 10. Maddesinde KÇÖ ile ilgili olarak ay içinde yapılan kısa çalışma gün sayısı kadar ödeme yapılır diye belirtilmiştir.
 

Türü

Ödeme Türü

Dönemi

Ödeme Gün Sayısı

Ödeme Tarihi

Kısa Çalışma Ödeneği

NORMAL

2020- Aralık

30

5.01.2021

Kısa Çalışma Ödeneği

NORMAL

2021- Ocak

30

5.02.2021

Kısa Çalışma Ödeneği

NORMAL

2021- Şubat

28

5.03.2021


Bu durumda çalıştırılmayacak süresi “45/45” oran olarak bildirilen bir sigortalı adına İŞKUR tarafından “ŞUBAT” ayındaki ödeme gün sayısı en fazla “28” gün olacağı belirtilmiş olup, Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde işverenler ve çalışanlar oldukça etkilenmiş olup, özellikle çalışanlar “yaklaşık 10 ay süren ve süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla 30/6/2021 tarihine kadar uzatılabilme imkânı olan” bu süreçte ücretleri “KÇÖ” ve NÜD” oranlarına göre ödendiğinden maddi anlamda sıkıntı yaşamakta ve bu durumda çalıştırılmayacak süresi “45/45” oran olarak bildirilen çalışanlara Şubat ayında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlananlara Kısa Çalışma Ödeneği  “28” gün üzerinden ödeme yapılarak  mağduriyetleri daha da artacak olup, bu konu üzerinde  ivedi bir şekilde düzenleme yapılarak Şubat ayında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanan çalışanlara “28” üzerinden değil “30” gün üzerinden ödeme yapılması için talepte bulunmuştuk.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANAN İŞÇİLERE ŞUBAT AYINDA “28” GÜN ÜZERİNDEN ÖDEME SORUNU ÇÖZÜLDÜ!

ŞUBAT AYINDA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ “30” GÜN ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığının 11.02.2021 Tarih E-72808405-404-00007862852 Sayılı “Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamaları” konulu yazısında;

3. Sosyal güvenlik mevzuatı gereği 1 Şubat’ta başlayan bitiş tarihi şubat ayı sonrası olan veya 28/29 Şubat’ta biten başlama tarihi şubat ayı öncesi olan ya da 1 Şubat’ta başlayıp 28/29 Şubat’ta biten kısa çalışma ödenekleri ile ara ay Şubat olan kısa çalışma ödeneklerinde gün sayısı 30 olacak şekilde program oluşturulmuştur. Bu hallerde, sistem 15/45 bildirilmişse 10 gün, 22,5/45 bildirilmişse 15 gün, 30/45 bildirilmişse 20 gün ve 45/45 bildirilmişse 30 gün üretecektir. Uygun görülen haftalık çalıştırılmayacak saati aşmamak kaydıyla örneğin 45/45 oranın bildirildiği 2021 yılı şubat ayında 5 gün rapor alınmış veya çalışılmış ise talep edilmesi halinde 25 gün süreyle ödeme yapılacak şekilde oran belirlenebilecektir.

Sonuç Olarak:

Sonuç itibariyle şubat ayında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanan, bu durumda çalıştırılmayacak süresi “45/45” oran olarak bildirilen bir sigortalı adına İŞKUR tarafından “ŞUBAT” ayındaki ödeme gün sayısı en fazla “28” gün yerine Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığının 11.02.2021 Tarih E-72808405-404-00007862852 Sayılı “Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Uygulamaları” konulu yazısının 3 maddesinde belirtilen Sosyal güvenlik mevzuatı gereği 1 Şubat’ta başlayan bitiş tarihi şubat ayı sonrası olan veya 28/29 Şubat’ta biten başlama tarihi şubat ayı öncesi olan ya da 1 Şubat’ta başlayıp 28/29 Şubat’ta biten kısa çalışma ödenekleri ile ara ay Şubat olan kısa çalışma ödeneklerinde gün sayısı 30 olacak şekilde program oluşturulmuştur olup;
 

Türü

Ödeme Türü

Dönemi

Ödeme Gün Sayısı

Ödeme Tarihi

ORAN

Kısa Çalışma Ödeneği

NORMAL

2020- Aralık

30

5.01.2021

45/45

Kısa Çalışma Ödeneği

NORMAL

2021- Ocak

30

5.02.2021

45/45

Kısa Çalışma Ödeneği

NORMAL

2021- Şubat

“30”

5.03.2021

45/45


Şubat ayı döneminde Kısa Çalışma Ödeneği “28” gün üzerinden değil “30” gün üzerinden ödeme yapılarak çalışanların mağduriyeti de giderilmiş oldu.

Bu konu ile ilgili ivedi olarak düzenleme yapan Kurum yetkililerine teşekkür ederim

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/musacakmakci/068/


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum