Reklam
Reklam
Reklam

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçi "İstifa" Ederse İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir

Musa Çakmakçı / İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı / Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçi “İstifa” Ederse İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanan İşçi "İstifa" Ederse İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir
30 Mart 2021 - 13:46 - Güncelleme: 30 Mart 2021 - 14:01

Kısa Çalışma Uygulaması 
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır. 

İşçinin Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanabilmesi İçin;

 • İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,
 • Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),
 • İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması, gerekmektedir.
  Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.


İşverenin yaptığı kısa çalışma talebinin uygun bulunması halinde şartları taşıyan işçilere İşsizlik Sigortası Fonundan kısa çalışma ödeneği ödenmektedir. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, hizmet akdinin feshi hariç işsizlik ödeneği hak etme koşullarını (İşten ayrılmadan önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışılması) sağlaması gerekmektedir. Ancak, Covid-19 Salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan başvurular için 4447 sayılı Kanuna 7226 sayılı Kanunun 41’inci maddesiyle eklenen geçici 23’üncü madde ile; işsizlik ödeneği hak etme koşullarını sağlaması gerekliliği kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son 3 yıl içinde en az 450 gün sigortalı olanlar şeklinde yumuşatılmıştır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE HANGİ EKSİK GÜN KODLARINI KULLANMALISINIZ?

 • 18 “Kısa Çalışma Ödeneği”
 • 27 "Kısa çalışma ödeneği ve diğer nedenler"

Kodlarını kullanmalısınız. İşyerinde kısa çalışma yapılmasına rağmen bu kodların kullanılmaması halinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanılamaz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 31 MART 2021 TARİHİNDE SONA ERİYOR

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süreleri Cumhurbaşkanı kararıyla 30/6/2021 tarihine kadar uzatılabilme yetkisi vermişti fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna kadar uzatıldığını” belirtmiştir.

Bilindiği üzere yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 30/06/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurunda bulunmuş ve bu uygulamadan yararlanmış olan iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinin süresi;

 • 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay (Temmuz),
 • 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay (Ağustos),
 • 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki ay (Eylül-Ekim),
 • 3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki ay (Kasım-Aralık),
 • 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile iki ay (Ocak-Şubat) uzatılmıştır
 • 3556 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile son defa 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • 30.06.2020 tarihi öncesinde herhangi bir kısa çalışma ödeneği başvurusu olmayan işyerlerinin yeni başvuru kapsamındaki talepleri sadece e-devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak olup şahsen ya da posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
 • 30.06.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerlerinin yeni kişi ekleme ya da önceki kişiler için başlangıçta belirlenen haftalık çalıştırılmayacak saat oran arttırma talepli başvuruları yenileme başvurusu olarak uygulanacak bu kapsamdaki başvurular yine sadece e-devlet üzerinden elektronik ortamda alınacak, şahsen ya da posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacaktır.
 • 30.06.2020 tarihi öncesinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerlerinin 01/07/2020-31/12/2020 tarihleri arasındaki bütün uzatma işleminden yararlanmış olanların kısa çalışma bitiş tarihine otomatik iki ay ilave edilmiş ve Ocak-Şubat ödemeleri oluşturulmuştur. Bu kapsamdaki işçiler için başvuru yapılmasına gerek yoktur.
 

COVID-19 ZORLAYICI SEBEBİNE DAYALI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATMA SÜRELERİ

DÜZENLEME

SÜRESİ

AÇIKLAMA

7226 Sayılı Kanun md.41 (4447– Geçici Md. 23)

 3 ay

 

2706 Cumhurbaşkanlığı Kararı (RG 30.06.2020- 31171)

 Kısa çalışma ödeneği süresi 1 ay uzatılmıştır

30.06.2020 tarihine kadar (bugün son gün) kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olan işverenler, daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan aynı işçiler için aynı süreleri aşmamak kaydıyla yararlanabilir.

2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (31.07.2020 31202 sayılı Resmî Gazete)

Kısa çalışma ödeneği süresi 2. defa 1 ay uzatılmıştır

Önceki uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde 2. uzatma kararından yararlanılacaktır.

2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (31.08.2020 31230 sayılı Resmî Gazete)

Kısa çalışma ödeneği süresi 3. defa 2 ay uzatılmıştır

İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 2.uzatma süresinin bitiminden itibaren 3. uzatma kararından yararlanılacaktır.

3134 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (27.10.2020 31287 sayılı Resmî Gazete)

Kısa çalışma ödeneği süresi 4. defa 2 ay uzatılmıştır

İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 3.uzatma süresinin bitiminden itibaren 4. uzatma kararından yararlanılacaktır.

3238 sayılı Cumhurbaşkanı kararı (1/12/2020 3238 sayılı i Resmî Gazete)

 

30/6/2020 ve öncesinde;

- Kısa çalışma ödeneğine hiç başvurmamış veya başvurmuş olmakla birlikte kısa çalışma ödeneğinden hiç yararlanamamış işyerlerinin,

- Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış olmakla birlikte, kısa çalışma ödeneğine ilave sigortalı dahil etmek isteyen işyerlerinin,

-Kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan sigortalıların çalıştırılmayacak sürelerini artırmak isteyen işyerlerinin

1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında kısa çalışma ödeneğine ilk defa/yeniden başvurmalarına imkân sağlanmıştır.

 

 3317 sayılı Cumhurbaşkanı kararı (23/12/2020 31343 sayılı Resmî Gazete)

 Kısa çalışma ödeneği süresi 5. defa 2 ay uzatılmıştır (Ocak-Şubat) 

  İlk uzatma kararındaki esaslar çerçevesinde, 4.uzatma süresinin bitiminden itibaren 5. uzatma kararından yararlanılacaktır.

 3556 sayılı Cumhurbaşkanı kararı (19/12/2021 31400 sayılı Resmî Gazete)

Kısa çalışma ödeneği süresi 6. defa 1 ay uzatılmıştır (Mart Ayı Sonuna Kadar)  

Cumhurbaşkanı kararı ile son defa 31/03/2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Tanımı

Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan ödemedir. 


İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

 • Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
 • Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,


İşsizlik Ödeneğine Başvuru

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkânı bulunmamaktadır.

İşsizlik Ödeneğine Hak Kazananlara Sunulan Hizmetler

 • İşsizlik Ödeneği
 • Genel Sağlık Sigortası Primleri
 • Yeni bir iş bulma
 • Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi


İşsizlik Ödeneğinin Süresi

hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,
  süre ile işsizlik ödeneği verilmektedir


İşsizlik Ödeneği Miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

2021 yılı için aylık işsizlik ödeneği hesabı

 

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması

Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı

Damga Vergisi

Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı

Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan

3.577,50

1.431,00

10,86

1.420,14

Son 4 Ay 4.100 TL ile Çalışan

4.100,00

1.640,00

12,45

1.627,55

Son 4 Ay 7.500 TL ile Çalışan

7.500,00

2.862,00 (*)

21,72

2.840,28

(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2021 yılında brüt asgari ücret 3.577,50 TL'dir.


İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

İşsizlik Ödeneğinin Ödenmesi

İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. 

Sigortalı işsizler, T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT Bank şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

İşsizlik ödeneği almakta iken;

 • İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,
 • Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin, işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. 
 • İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
 • İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.


 Sağlık Hizmetinden Yararlanma

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir. 

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;

 • İkamet adresinin değişmesi,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
 • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
 • Silah altına alınılması,
 • Yurtdışına çıkılması,
 • Bir işte çalışmaya başlanması veya
 • Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,


Hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170’e bildirilmelidir.

İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.

İşsizlik Ödeneği Yeniden Başlatma Durumu

Ödenekten yararlanırken, işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi doldurulmadan tekrar işe girilmesi ve işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gerekli olan şartları yerine getiremeden yeniden işsiz kalınması halinde daha önceden hak edilen işsizlik ödeneği süresi dolduruluncaya kadar ödenekten yararlanılabilinir. Kalan hak sahipliğinin devamında İŞKUR’a başvurulan tarihten itibaren ödemeler gerçekleştirilir.

Hak kazanma şartlarını sağlamak suretiyle yeniden işsiz kalınması halinde ise sadece bu yeni hak sahipliğinden doğan süre kadar işsizlik ödeneği ödenir.

Kısa çalışma ödeneği süreleri işsizlik ödeneğinden düşülmeyecek

30 Haziran 2020 Tarihli ve 31171 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) kararına göre

Kısa Çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup yapılmamasına karar verilmiştir.

30 Haziran 2020 Tarihli ve 31171 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2706) kararına göre

Kısa Çalışma ödeneğinin işsizlik ödeneğinden mahsup yapılmamasına karar verilmesine rağmen 30 Haziran’dan önce başlamış Kısa Çalışma sürelerinin İşsizlik Ödeneği sürelerinden İşkur Sistemlerinden mahsup edildiği görülmekte olup, bu durumunda ivedi olarak düzeltilmesi gerekmektedir

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİ DAHA SONRA İŞYERİNDEN “İSTİFA” EDEREK AYRILSA BİLE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLARA HAİZ İSE İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR

Normal şartlar altında istifa ederek veya emeklilik nedeniyle ya da işsizlik ödeneğinden yararlanmak için yasada aranılan fesih nedenleri dışındaki bir fesih nedeni bildirilerek işten ayrılmış çalışanların 120/600 gün şartlarını sağlamış olsalar bile işsizlik ödeneğinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

Bu kuralın tek istisnası ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış sigortalılarla ilgili yapılan uygulamadır.

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin 7/8. fıkrasında yer alan düzenlemelere istinaden İŞKUR tarafından yayımlanan 2020/1 sayılı Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesinde;

“4447 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesine göre KÇÖ’ye hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin feshi dışında İÖ’ye hak kazanma koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle sistem arka planında ilgililer adına oluşturulacak veya daha önce oluşturulmuş İÖ hak sahipliği üzerinden KÇÖ ödemesi yapılmaktadır.

KÇÖ’den yararlanan kişinin yeni bir ödeneğe hak kazanamayacak şekilde iş sözleşmesi sona ermesi halinde (KÇÖ başlama tarihi ile işten çıkış tarihi arasındaki sürenin 600 günden az olması, fesih nedeninin 4447 sayılı Kanun kapsamında olmaması, son 120 gün koşulunun sağlanamaması gibi nedenler), kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle sistemde ilgililer adına belirlenen İÖ hak sahipliği üzerinden, varsa mahsuplaşma yapıldıktan sonra kalan süre kadar, fesih tarihinden itibaren ödeme planı oluşmaktadır. Ancak, ödemenin başvuru tarihinden itibaren yapılması gerektiğinden İÖ bildirgesinin fesih tarihini izleyen gün ile İş Almaya Hazır Olmama gerekçesiyle kesilmesi ve başvuru tarihi ile başlatılması gerekmektedir. “Şeklinde açıklama yapılmıştır.

Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesi

3.5 KÇÖ ile İÖ Arasındaki İlişki: 4447 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesine göre KÇÖ’ye hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin feshi dışında İÖ’ye hak kazanma koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle sistem arka planında ilgililer adına oluşturulacak veya daha önce oluşturulmuş İÖ hak sahipliği üzerinden KÇÖ ödemesi yapılmaktadır. KÇÖ’den yararlanan kişinin yeni bir ödeneğe hak kazanamayacak şekilde iş sözleşmesi sona ermesi halinde (KÇÖ başlama tarihi ile işten çıkış tarihi arasındaki sürenin 600 günden az olması, fesih nedeninin 4447 sayılı Kanun kapsamında olmaması, son 120 gün koşulunun sağlanamaması gibi nedenler), kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle sistemde ilgililer adına belirlenen İÖ hak sahipliği üzerinden, varsa mahsuplaşma yapıldıktan sonra kalan süre kadar, fesih tarihinden itibaren ödeme planı oluşmaktadır. Ancak, ödemenin başvuru tarihinden itibaren yapılması gerektiğinden İÖ bildirgesinin fesih tarihini izleyen gün ile İş Almaya Hazır Olmama gerekçesiyle kesilmesi ve başvuru tarihi ile başlatılması gerekmektedir.

Genelgede yapılan açıklamalara göre kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış sigortalıların işsizlik ödeneğinden yararlanma şartları, kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarihte işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşup oluşmadığına ve kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarihten iş akdinin feshedildiği tarihe kadar yeni bir işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşup oluşmadığına göre değişmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarihte “İşsizlik Ödeneği Hak Edilmiş” İse;

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların, kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarih itibariyle en az 120/600 gün şartlarına sahip olmaları halinde kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşturulmaktadır. Dolayısıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış sigortalı için kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarihte işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşturulmuş ve kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarihten iş akdinin fesh edildiği tarihe kadar yeni bir işsizlik ödeneğine hak kazanmadan iş akdi fesh edilmiş ise, sigortalıya fesih nedeni her ne olursa olsun (fesih nedeninin işsizlik ödeneği almaya uygun bir neden olup olmadığına bakılmaksızın) kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarihte oluşturulmuş hak sahipliği üzerinden belirlenmiş süre kadar işsizlik ödeneği verilmektedir.

Kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarihte “İşsizlik Ödeneği Hak Edilmemiş” İse;

4447/Ek-2. maddeye göre sigortalının kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için, iş akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekiyor. Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep nedeniyle yapılacak kısa çalışmalarda, çalışanların kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalarında aranılan 120/600 gün şartı, 4447/geçici 23. madde ile 60/450 gün olarak değiştirilmiştir.

4447 sayılı Kanunun Ek 2 ci maddesine göre KÇÖ’ye hak kazanabilmek için İşsizlik Ödeneği hak kazanma koşullarını. Sağlanmış olması gerekmektedir. Bu şartlar 7226 Sayılı BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ile

MADDE 41 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

‪“GEÇİCİ MADDE 23 – 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2’nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

Geçici Madde 23- (Ek:25/3/2020-7226/41 md.) 30/6/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder. Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, uygunluk tespitleri hariç olmak üzere başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır. (1) Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini ve/veya kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Dolayısıyla evvelce kısa çalışma ödeneğinden iş akdinin feshi hariç işsizlik ödeneğinden yararlanma şartlarını sağlayan (120/600 gün) sigortalılar yararlanabilmekte iken, 4447/geçici 23. madde ile yapılan düzenleme sonrasında Covid-19 kaynaklı zorlayıcı nedenlerle verilen kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış sigortalılar yönünden 60/450 gün şartını sağlayanların da yararlanmalarına imkân sağlanmıştır.

Bu bağlamda, 60/450 gün şartını sağlamış olmaları nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmalarına rağmen, kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarihte 120/600 gün şartını sağlayamayan sigortalılar için kısa çalışma ödeneğinin başladığı tarihte işsizlik ödeneği hak sahipliği oluşturulmamaktadır.

Sonuç olarak:

İŞKUR tarafından 20/05/2020 tarih ve 2020/1 sayı ile yayınlanan Pasif İşgücü Genelgesi’ne göre normal şartlarda kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin feshi dışında işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler nedeniyle işyerlerinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi adına kolaylaştırılmış şartlarla kısa çalışma uygulaması hayata geçirilmişti. Bu çerçevede pek çok işyerinde kısa çalışmaya gidildi. Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde çalışan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiler için kısa çalışmanın başladığı tarihten itibaren işsizlik maaşı alma hakkı da doğmuş oldu.

İŞKUR tarafından yayınlanan Pasif İşgücü Genelgesi’ne göre normal şartlarda kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin feshi dışında işsizlik ödeneğine hak kazanma koşullarının sağlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişinin yeni bir ödeneğe hak kazanamayacak şekilde iş sözleşmesi sona ermesi halinde, kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle sistemde ilgililer adına belirlenen işsizlik ödeneği hak sahipliği üzerinden, fesih tarihinden itibaren ödeme planı oluşmaktadır

FESİH NEDENİ ARANMIYOR

Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanan kişilerden son 3 yıl içerisinde en az 600 günü olup son 120 gündür iş sözleşmesi bulunanlar, kısa çalışma sonlandıktan sonra istifa ederek işten ayrılırlarsa da işsizlik maaşı alabilir.

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/musacakmakci/072/


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum