Reklam
Reklam
Reklam

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?

Kalite yönetim sistemi, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Bu faaliyetler kuruluşun müşteri gereksinimlerini karşılama yeteneğini etkileyebilecek ana iş alanlarında risk temelli ve proses yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilmelidir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
13 Mayıs 2021 - 09:52

Dr. Zeliha Yıldırım

Ürün Güvenliği, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarında Farkındalığın Artırılması için Teknik Destek Projesi kapsamında hazırlanmıştır.

Günümüz dünyasında teknoloji ve iletişim alanındaki büyük gelişmeler toplumları ciddi bir rekabete ve her geçen gün yeni gelişmelerin yaşandığı ekonomik bir yarışa itmiştir. Mevcut koşullarda ayakta kalabilmek, tüm sektörlerde müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun mal ve hizmet üretiminin sağlanmasıyla gerçekleşebilecektir. Bu da ancak kuruluşlarda tasarım aşamasından başlayarak üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm aşamaları kapsayan ve sürekli gelişmeyi hedefleyen Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasıyla olacaktır.

Kalite yönetim sistemi, bir kuruluşta hedeflenen kalitenin gerçekleşmesi amacı ile sürdürülen planlı ve sistematik faaliyetlerin bütünüdür. Bu faaliyetler kuruluşun müşteri gereksinimlerini karşılama yeteneğini etkileyebilecek ana iş alanlarında risk temelli ve proses yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilmelidir.

Günümüzde Kalite Yönetim Sistemi konusunda ISO 9001 Kalite Yönetimi Sistem Standardı, en fazla ilgiyi ve uygulama alanını bulan Uluslararası Standart haline gelmiştir.

ISO 9001 standardı üretim ve hizmet organizasyonları tarafından, uygulamalarında veya belgelendirme için veya sözleşme amaçları için kullanılmak üzere şartları belirler ve müşteri şartlarının karşılanmasında kalite yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak ISO 9001 kalite yönetim sistemi ürün güvenliği ile ilgili bir bilgi vermez.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Neden Gereklidir?

 • Karlılığı ve verimliliği sağlamak için kuruluşunuzun imkân ve kabiliyetini geliştirir,

 • Müşteri memnuniyetinin geliştirilmesini sağlar,

 • Etkin bir yönetim sağlar (Yönetimde Etkinlik),

 • Performans yönetimi için önemli bir araçtır,

 • Tüm faaliyetlerde geniş izleme ve kontrol sağlar (Denetimde Etkinlik),

 • Müşterilerce talep edilmektedir,

 • Uluslararası düzeyde uygulanabilen bir Yönetim Sistemi modelidir,

 • Kuruluş imajını güçlendirir ve reklam giderlerini dolaylı olarak kontrol altına alıp azaltmanızı sağlar,

 • Kuruluş, uluslararası piyasalarda daha kolay kabul görür,

 • Kalite sertifikasına sahip diğer müşteri/firmalarla daha kolay işbirliğinde bulunabilirsiniz,

 • Hatalı servis veya üretimden kaynaklanan maliyetlerini etkin bir şekilde azaltabilirsiniz,

 • Müşteri tatmini için firmanın yeterliliğini kanıtlamasına yardımcı olur,

 • Kuruluşlarında yönetimsel konulara geniş ve sistemli bir açıdan bakmasına katkı sağlar ve geliştirir,

 • Sorun ve çözümleri sistematik olarak ele alma fırsatı yakalamanızı sağlar,

 • Sürekli iyileştirmenin gerçekleştirilmesi için sistematik ve metodik bir yaklaşım sunar,

 • Kuruluşunuzda kişilere değil, sisteme dayalı bir anlayışın oturtulmasını sağlar.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum