Reklam
Reklam
Reklam

İran'ın Küresel Rekabetçilik Endeksi'ndeki yeri 10 sıra geriledi

DÜNYA EKONOMİSİ- İran’ın Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan Küresel Rekabetçilik Endeksindeki yeri 10 sıra geriledi. İran’ın bahsekonu endeksteki puanı 100 üzerinden 53 oldu. Böylece İran, Endekste ele alınan 141 ülke arasında 99. sırada yer aldı.

İran'ın Küresel Rekabetçilik Endeksi'ndeki yeri 10 sıra geriledi
22 Ekim 2019 - 16:17

Endekste 12 tema ve bu temalara bağlı göstergeler bulunuyor. Her gösterge 0 ile 100 arasında bir ölçeğe sahip. “0”a yaklaştıkça ülkenin rekabetçiliği azalırken, “100”e yaklaştıkça ülkenin rekabetçiliği artıyor. 141 ülkenin ortalama skoru 60,7 iken, İran’ın skoru yukarıda da belirtildiği gibi 53 oldu.

 

Endeksteki 12 tema ise şöyle:Kurumlar; altyapı; bilgi-işlem altyapısı uyumu; makroekonomik istikrar; sağlık; beceriler; ürün piyasası; iş piyasası; finansal sistem; pazar büyüklüğü; iş dünyası dinanizmi ve inovasyon kapasitesi.

 

İran’ın belirtilen temalardaki göstergeleri şöyle analiz ediliyor.

 

Kurumlar

 

İran bu temada 42,5 puanla 120. sırada yer aldı. En iyi performansı, 16. sırada yer aldığı “enerji verimliliği düzenlemesi”, en kötü performansı ise 137. sırada yer aldığı “hissedar yönetimi”nde kaydedildi.

 

Altyapı

 

İran, 64,8 puanla altyapı temasında 80. sırada yer aldı. En iyi performansı “nakliye bağlantısı” (41. sırada); en kötü performansı ise “hava taşımacılığı hizmetlerinin verimliliği” (132. sırada) alanında kaydedildi.

 

Bilgi-İşlem Altyapısı Uyumu

 

İran bu temada 50,8 puanla 84. sırada yer aldı. Bu temadaki en iyi performansı “internet kullanıcılarının sayısı” (68. sırada) iken, en kötü performansı ise “fiber internet aboneliklerinde” (125. Sırada) gösterdi.

 

Makroekonomik İstikrar

 

İran’ın bu temadaki performansı 52,2 puanla 134. sırada yer almak oldu. Enflasyondaki sırası 141 ülke arasında 135 iken, borç dinamikleri göstergesindeki sırası ise 64.

 

Sağlık

 

İran’ın sağlık temasındaki sırası 80,4 puanla 141 ülke arasında 72.lik oldu.

 

Yetenekler

 

İran’ın bu temadaki puanı 57,8; sırası ise 141 ülke arasında 92. İran, alt göstergelerden okul yaşamı beklentisinde 57. sırada iken,  mezunların becerilerinde ise 136. sırada.

 

Ürün Piyasaları

 

İran’ın bu temadaki performansı 41,6 puanla 133. sırada yer almak oldu. Gümrük tarifelerinde alt göstergesinde 141. sırada.

 

İş Piyasaları

 

İran, bu temada 41,3 puanla 141 ülke arasında 140. sırada yer aldı. Yabancı işçileri istihdam etmede İran, 139. sırada yer alıyor. İşçi haklarında ise 93. sırada.

 

Finansal Sistem

 

İran’ın bu temadaki performansı 47,5 puanla 123. sırada yer almak oldu. Özel sektöre ülke içinden sağlanan kredilerde 53. sırada;  bankaların risk/sermaye yeterlilik oranlarında 141. sırada.

 

Pazar Büyüklüğü

 

83 milyonluk nüfusuyla İran, bu temada 74,1 puanla 21. sırada yer aldı. Toplam iç üretimde 18. sırada, ithal mal ve hizmetlerde ise 138. sırada.

 

İş Dünyasının Dinanizmi

 

İran’ın bu temadaki performansı 44,3 puanla 132. sırada yer almak oldu. Yeni iş kurma göstergesinde 32. sırada yer alan İran, girişimci risklere ilişkin davranışlarda ise 138. sırada yer aldı.

 

İnovasyon Kapasitesi

 

İran’ın bu temadaki performansı 38 puanla 71. sırada yer almak oldu. Araştırma kuruluşlarının yetkinliği göstergesinde 15. sırada yer alan İran, çok-paydaşlı işbirliklerinde ise ise 134. sırada yer aldı.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum