ETÜDER Başkanı Bülent Çebin: Elektrikten...
Reklam
Reklam

ETÜDER Başkanı Bülent Çebin: Elektrikten şikâyet sayıları kamuoyundan gizleniyor

Elektrik hizmeti satın alan tüketicilerin şikayetlerine ilişkin araştırma sonuçlarını değerlendiren Enerji Tüketicileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Bülent Çebin; “Şikâyet sayıları kamuoyundan gizleniyor” dedi.

ETÜDER Başkanı Bülent Çebin: Elektrikten şikâyet sayıları kamuoyundan gizleniyor

Elektrik hizmeti satın alan tüketicilerin şikayetlerine ilişkin araştırma sonuçlarını değerlendiren Enerji Tüketicileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Bülent Çebin; “Şikâyet sayıları kamuoyundan gizleniyor” dedi.

ETÜDER Başkanı Bülent Çebin: Elektrikten şikâyet sayıları kamuoyundan gizleniyor
03 Ekim 2019 - 13:23

Elektrik hizmeti satın alan tüketici şikâyetlerine ilişkin araştırma çalışmalarını değerlendiren Enerji Tüketicileri Derneği (ETÜDER) Başkanı Bülent ÇEBİN; “Enerji sektöründeki şikayet verilerine ulaşmakta sorun yaşıyoruz” dedi.

ETÜDER Başkanı Bülent Çebin konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı;

Son verilere göre 2019 Eylül itibari ile Tüketici elektriği kullanan abone sayısı 2018 yılı sonu itibari ile 43.653.337 olmuştur. ETÜDER tarafından elektrik hizmeti kullanan tüketicilerin şikâyetlerine ilişkin yapılan çalışma da şikâyet sayıları ve içerikleri konusunda EPDK’dan istediğimiz verileri net olarak temin edemiyoruz. Bilgi edinme taleplerimize cevap almakta ve EPDK ile iletişim kurmakta zorlanıyoruz. Elektrik sektöründe vatandaş mağduriyetlerine dikkat çekebilmek ve çözümler üretebilmek adına istatiksel bilgilerin daha açık ve kolay ulaşılabilir olması gerektiğine inanıyoruz. Bunun üzerine derneğimiz tarafından 17.05.2019 Tarihli CİMER üzerinden yıllar itibariyle tüketici şikâyet sayıları sorulmuş, 29.05.2019 tarihli gelen cevap da Bilgi Edinme Kanunun 7. Ve 17. Madde kapsamında başvurumuz ret edilmiştir.

EPDK’yı istekli göremiyoruz

Sektörü düzenlemek ve denetlemekle yükümlü bulunan EPDK‘nın gelen tüketici şikâyetlerine ilişkin verileri daha şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşmamasını doğru bulmamaktayız. Enerji sektöründe EPDK’nın tüketici örgütleri ile daha etkin faaliyetlerde bulunması gerektiğini düşündüğümüz gibi diyalog kanallarının açık olması gerektiğine inanıyoruz. Medeni toplumlarda sivil toplum kuruluşları kamunun itici gücüdürler. Bizde enerji sektöründeki sorunlar karşısında etkin olarak rol almak niyetindeyiz. Ancak EPDK’yı bu konuda istekli göremediğimizi üzülerek belirtmek isterim.

Kamuoyunun ve tüketicinin bilgilenme hakkı ihlal ediliyor

Elektrik tüketicilerinin şikayetlerinin her geçen gün artmasına dikkat çekmek için yaptığımız şikayet sayılarının elektrik dağıtım bölgelerine göre dağılımının kamuoyu ile paylaşılmamasını sürecin iyileştirmesine katkı sağlamayacağına inanıyoruz. Bu şikâyet sayıları ve içerikleri bilinmediği sürece kamuoyunun ve tüketicinin bilgilenme hakkı ihlal edilmiş olmaktadır. Enerji Tüketicileri Derneği olarak kamuoyu adına son beş yılda EPDK’ya ulaşan şikayetlerin lisans sahibi elektrik şirketlerine göre ayrıştırılmış sayılarını, şikayet kategorilerine göre sayısal dağılımının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz. Umarız gelişmiş elektrik piyasalarında olduğu gibi verimli bir çalışma ortamını kısa zamanda yakalarız.

EPDK Sektör Raporu

EPDK'nın yayınladığı sektör raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmeleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan ETÜDER Başkanı Çebin, elektrik sektöründeki şikayet sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

Bület Çebin'in EPDK sektör raporuna ilişkin değerlendirmeleri şöyle oldu:

--- Enerji sektöründeki şikâyetlerin sektörel dağılımında 55.223 (%79) adet ile en fazla paya sahip olan sektör elektrik sektörüdür. Elektrik sektörünü 11.352 (%16) adet ile doğal gaz sektörü, 1.364 (%2) adet ile petrol sektörü, 1.203 (%2) adet ile diğer ve 524 (%1) adet ile LPG sektörü izlemiştir.
 
--- Elektrik hizmeti ile ilgili Türkiye'de en fazla şikayet "Elektrik Kesintisi" konusunda gerçekleşmiş. Toplam şikayet sayına göre oranı %25'tir. Rakamsal miktar bilgisine talep edilmesine rağmen ulaşılamamıştır. Bu durum Türkiye'deki Elektrik Dağıtım Sektörünün bulunduğu yer ile ilgili de bir fikir verecektir.
 
--- Elektrik piyasasında şikâyetlerin en fazla yoğunlaştığı alan %25 ile Enerji Kesintisi, %12 ile Faturalarda ve Faturalandırmaya Esas Unsurlarda Hatalara İtiraz, %12 ile Şirket ve Müşteri Hizmetleri Hakkında Şikâyet, %11 ile Yatırım/İlk Bağlantı (Şebekeye Fiziki Bağlantı Tesisi) ve %10 ile Tesis (Hat, Trafo, Direk) Yeri Değişikliği/Kaldırılması ile Sayaç Değişikliği ve Sayaç Okuma alanı yer almaktadır.
 
--- Doğalgaz sektörüne ait olup en fazla şikâyet alan konu %64’lük oranıyla bağlantı/servis hattı konusudur. Bunu Sayaç Arızası, Bedeli, Sayaç Değişim ve Bakım Ücretleri kategorisi takip etmektedir.
 
--- Elektrik ve doğalgaz sektöründeki en fazla şikayet gelen ayların Kasım ve Aralık olduğu görülmüştür.
 
--- Elektrik hizmetine ilişkin şikayetlerin sayısı, elektrik dağıtım bölgelerine sayısını EPDK ya sorduğumuzda aşağıdaki gerekçeler ile başvurumuz cevaplanmadı. Yorumu kamuoyuna bırakıyorum
 


--- Düşünebiliyor musunuz? Enerji sektörünün en büyük paydaşı olan elektrik sektöründeki EPDK raporlarında Son Kaynak Tedarik Tarifesi abonelerine ait bilgilere ulaşılamıyor. Türkiye'nin en fazla enerji tüketen bu abonelere ait bilgiler EPDK'nın görev ve yetki alanına girmiyorsa kimin yetkisindedir? Enerji Bakanlığı'nın mı?
 
--- Bazı kurumların bilgi edinme servisindeki arkadaşların temsil ettikleri kurumun görev ve yetkilerinden haberi yok diye düşünüyorum. İnsan çalıştığı kurumdan haberdar olmaz mı?
 
--- Tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalardan Enerji Tüketicileri Derneği olarak bizim hiçbir zaman haberimiz olmadı. EPDK sektör raporundan alıntıdır: 

"Tüketici haklarının korunmasını teminen; şikâyet ve başvuruları inceleyerek sonuçlandırma, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin tüketicilerine sundukları hizmetlerde uygulayacakları standart, usul ve esasları belirleme, enerji piyasasına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunu bilgilendirme ve tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yürütülmektedir."
 
--- EPDK sektör raporu da bizim "Elektrik sektöründe şikayet sayıları çok artı" argümanımızı destekleyen okuyacağınız bu ifade EPDK faaliyet raporundan alıntıdır:
 
"Kuruma gelen şikâyetlerin sayısının her geçen gün artması ve bu şikâyetlerin muhatabı olan Elektrik Dağıtım ve Görevli Tedarik Şirketleri ve Doğalgaz Dağıtım Şirketlerine şikâyetlerin daha kolay ve hızlı iletilmesini sağlamak amacıyla muhatap şirketlere KEP adresi zorunluluğu getirilmiş, şikâyetlerin bir Elektronik Yazışma Paketi(EYP) olarak lisans sahiplerine intikali sağlanmıştır. "
 
--- Koskoca elektrik piyasasındaki tüketicilerin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi EPDK'nın internet sayfası üzerinden yapılıyormuş. Meraklıların İngiltere'nin düzenleyici kuruluşu olan OFGEM'in internet sayfasına girmesini tavsiye ederim. Eğer yetkinliğiniz sadece internet üzerinden tüketicinin bilinçlenmesine yetiyor ise bunu en iyi şekilde yapmak görev olmalıdır. Aşağıdaki bölüm EPDK faaliyet raporundan alıntıdır:
 
"Enerji piyasasına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar ile tüketicinin hak ve sorumlulukları konusunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar kapsamında; Kurumun internet sayfasında tüketici bölümüne yer verilmiştir" 
 
--- Aşağıdaki bölüm EPDK faaliyet raporundan alıntıdır. Söylendiği gibi cevaptan tatmin olmadığımız şikayetimizi EPDK'ya belirtmemize rağmen aynı şikayet birden fazla kez lisans sahibi elektrik şirketine gönderilmiş, daha önce aldığımız cevap tekrar tekrar bize geri gönderilmiştir. Bu durumu başvurumuzda belirtmemize rağmen tekrar ediyor olması başvuruların hiç okunmadan ilgili lisans sahibi şirkete gönderildiği düşüncesi oluşturmuştur.
 
"Tüketiciler, hizmet veren şirketlere yaptıkları başvurularda yeterli veya tatmin edici cevap alamadıkları takdirde Kuruma başvurma hakkına sahiptirler. Bu şekilde Kuruma ulaşan başvurular, konu ile ilgili tüzel kişi ile yapılan yazışmalar ile değerlendirmeye alınmakta ve mevzuat çerçevesinde incelenerek sonuçlandırılmaktadır. "
 
--- Enerji Tüketicileri Derneği olarak bizde aynı görüşteyiz. Ancak gerçekte böyle bir durumun olmadığını üzülerek belirtmeliyim. EPDK faaliyet raporundan alıntıdır:

"İlgili mevzuat çerçevesinde piyasalarda faaliyet gösteren lisans sahibi tüzel kişilerin yükümlülüklerinin izlenmesinde, gerekli düzenlemelerin hızlı yapılmasının sağlanmasında tüketici ve kullanıcıların istem ve şikâyette bulunması yollarının yeterli, açık ve kolay olması oldukça önemlidir. "
 
--- Elektrik sektöründe tüketici adına etkin bir EPDK varsa ve tüketici bilgilendirme çalışmaları yeterli ise faaliyet raporundaki bu verileri nasıl yorumlamalıyız? Sizce vatandaşımız EPDK'nın kendisi yerine, neden Cimer'i tercih etmiştir?
 
--- EPDK Faaliyet raporundan alıntıdır: "2018 yılında toplam tüm kanallar kullanılmak suretiyle şikâyet başlığı altında 69.666 adet müracaat Kurumumuza intikal etmiştir. CİMER(BİMER dâhil) müracaatı 58.884 adet(%84), Kurum (EPDK) web(form) sayfasından müracaat 9.843 adet(%14), ETKB kanalı ile müracaat 468 adet ve Genel Evrak kanalı ile müracaat 471 adettir."
 

 
--- 2018 yılında elektrik sektöründe EPDK 'ya yapılan şikayetlerin yarısından fazlası (%55) elektrik dağıtım sektöründen olmuştur. Elektrik dağıtım sektörünün bu konuda bir çalışması var mıdır? EPDK'nın dağıtım bedeline zam yapmak haricinde bu konuda nasıl bir stratejisi vardır? Elektrik dağıtım sektöründeki tüketici şikayetlerinin sayısı nasıl azaltılır?
 

Bilgi Edinme Kanunu İlgili Maddeleri

Madde 7– Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır. Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebilirler.

Madde 17- Açıklanması ya da zamanından önce açıklanması hâlinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır.


YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Uçanla, düşen…
Uçanla, düşen…
Dicle Elektik, yer altından kayıt dışı hat çekenlere göz açtırmıyor
Dicle Elektik, yer altından kayıt dışı hat çekenlere göz...