Reklam
Reklam
Reklam

Eğer bir hukuk devleti olduğunuz iddiasında iseniz...

Av. Yusuf Kadıoğlu Yazıları / Eğer bir hukuk devleti olduğunuz iddiasında iseniz...

Eğer bir hukuk devleti olduğunuz iddiasında iseniz...
24 Aralık 2020 - 08:20

Erdoğan beklediğimin aksine "Eeeyyyy AİHM..." diye seslenmedi ama; “AİHM'in Demirtaş kararına da değinmek istiyorum. Bizim mahkemelerimizin yerine geçecek karar veremez. Mahkemelerimizce bu karar değerlendirilir. AİHM kararı iç hukuk yolları tükenmeden almıştır. Tamamıyla bu adımlar siyasidir. Bunun da gereğini ve gerekçesini biliyoruz. Bu karar çifte standarttır, iki yüzlülüktür. AİHM sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz." şeklinde daha yumuşak ifadelerle düşüncelerini belirtti.

Ancak yukarıda aktardığım sözlerinin tümü hukuki gerçeklere bakıldığında doğru değildir, danışmanları kendisini yanlış bilgilendirmektedir.

AİHM kararları üye devletler için bağlayıcıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine göre Sözleşmeye taraf tüm devletler AİHM kararlarına uymaya mecburlardır.

Bu durumu Anayasamız da düzenlemiş ve 90. maddesinde,

"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz." düzenleme mevcuttur.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ise AİHM kararları hakkında; "Mahkemenin kesin nitelikteki bütün kararları ilgili olduğu devlet açısından bağlayıcıdır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Mahkeme kararlarının uygulanmasından sorumludur." şeklinde kararı bulunmaktadır.

Yani nereden bakarsanız bakın AİHM kararlarına uymak zorunludur!

Kararın iç hukuk yolları tüketilmeden alındığı iddiasına gelince AİHM başvurularda öncelikle işin esasına girmeden "kabul edilebilirlik kriterleri" doğrultusunda inceleme yapar. Bu kriterlerin en başında geleni de iç hukuk yollarının tüketilip, tüketilmediğidir. Şayet tüketilmeden başvuru yapılmış ise başvuruyu reddeder. Bu durum dikkate alındığında Erdoğan'ın bu iddialarının ne denli gerçekten yoksun olduğu ortadadır.

Eğer bir hukuk devleti olduğunuz iddiasında iseniz -ki Anayasamıza göre de öyledir- hukukun üstünlüğü ilkesini özümseyecek, bu yolda getirilmiş uluslararası normlarda dahil getirilmiş düzenlemelere uyacak ve o doğrultuda hareket ederek, uygar uluslar yanında yerinizi alacaksınız.

Yok, biz öyle hareket etmiyoruz, kendi kafamıza göre belirlediğimiz bir hukuk sistemimiz var, nitekim bizde en yüksek mahkeme Anayasa Mahkemesinin kararlarını bile en küçük yerel mahkememiz bile talimatlarımız doğrultusunda dikkate bile almıyor, bizde işler böyle yürüyor diyorsanız -ki çoğu kez böyle diyor ve davranıyorsunuz- o zaman siz bildiğiniz gibi takılmaya devam edin. Ancak ileride iktidarı kaybettiğinizde yerinize gelenlerin tekrar kuracağı parlamenter sistem sonucunda yeniden kurulacak Cumhuriyet hukuku ve yargısına hesap vereceğinizi de unutmayın.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum