Doğum, ölüm yardımları ve mazeret izinleri...
Reklam
Reklam

Doğum, ölüm yardımları ve mazeret izinleri gibi herkese eşit uygulanması gereken hususlarda işçi memur ayrımı olmalı mı?

Muhasebetr Yazarı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Musa Çakmakçı, ülkemizde işçi ve memur arasındaki çalışma koşulları ve sosyal haklar açısından farkları yazdığı makalesinde, doğum ölüm yardımları ve mazeret izinleri gibi herkese eşit uygulanması gereken hususlarda işçi memur ayrımını anlattı. Çakmakçı, işçi ile memur arasındaki farklılıkların çalışanlar arasında ayrımcılık duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Doğum, ölüm yardımları ve mazeret izinleri gibi herkese eşit uygulanması gereken hususlarda işçi memur ayrımı olmalı mı?

Muhasebetr Yazarı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Musa Çakmakçı, ülkemizde işçi ve memur arasındaki çalışma koşulları ve sosyal haklar açısından farkları yazdığı makalesinde, doğum ölüm yardımları ve mazeret izinleri gibi herkese eşit uygulanması gereken hususlarda işçi memur ayrımını anlattı. Çakmakçı, işçi ile memur arasındaki farklılıkların çalışanlar arasında ayrımcılık duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Doğum, ölüm yardımları ve mazeret izinleri gibi herkese eşit uygulanması gereken hususlarda işçi memur ayrımı olmalı mı?
14 Ocak 2020 - 12:30

Sosyal Güvenlik Uzmanı Musa Çakmakçı'nın makalesi şöyle;

Ülkemizde işçi ve memur arasında çalışma koşulları ve sosyal haklar açısından ciddi farklar bulunuyor. İşçilerin izin hakları İş Kanunu'nda, memurların hakları ise Devlet Memurları Kanunu'nda düzenleniyor. İki yasa arasında izinler konusunda farklar bulunuyor. İşçiler 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi çalışıyor ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kapsamında 4/A’lı olarak yani hizmet akdiyle bir veya birden çok işverene bağlı olarak çalışan statüsünde değerlendiriliyorlar.

Devlet memurları ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi ve 5510’a göre de 4/C’li statüsündeler. Dolayısıyla farklı kanunlara tabi oldukları için bazı düzenlemeler işçi ve memurlar açısından ciddi anlamda farklılaşıyor. İşçilerin izin hakları İş Kanunu'nda, memurların hakları ise Devlet Memurları Kanunu'nda düzenleniyor. İki yasa arasında izinler konusunda farklar bulunuyor.

Cenaze Yardımı da Statüye Göre;

2019 ve 2020 yılı cenaze yardımı (ödeneği) tutarlarına baktığımızda;

STATÜSÜ

 

2019

2020

 

 

 

 

Milletvekili öldüğünde

 

15.784,00TL

16.650,00TL

Devlet memuru öldüğünde

 

2.630,00TL

2,775,00TL

SGK’lı (4/A) Çalışan öldüğünde

 

 716,00 TL

800,00TL

Bağkur’lu (4/B) çalışan öldüğünde

 

 716,00 TL

800,00TL

Milletvekilinin ölümü sonrası yakınlarının aldığı cenaze yardımı SGK’lı bir işçi öldüğünde alınan cenaze yardımı ödeneğinin tamı tamına 20,8 katı. 

Babalara Doğum İzni

Daha önceleri birçok kez eşi doğum yapan SGK ‘lı (4/A) çalışan işçi babalara doğum izni olmadığını ifade edip, işçi babalara da tıpkı memur babalar gibi doğum izni verilmesini birçok makale yazarak talep etmiştik, 23 Nisan 2015 tarihine Resmî Gazetede yayımlanan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6645 Sayılı Kanun  

MADDE 35 – 4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Mazeret izni

EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

23 Nisan 2015 Tarihinde Resmî Gazetede Yayımlanan İlgili Kanun Maddesine göre 23 Nisan 2015 tarihinden sonra 4/C statüsünde olan devlet memurları gibi eşi doğum yapan SGK ‘lı (4/A) çalışan işçi babalara doğum izni hakkı ancak sağlanmış oldu.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesinin (B) bendinde Mazeret izni: Madde 104 – (Değişik: 13/2/2011- 6111/106 md.)

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Devlet memurlarına eşinin doğum yapmasında verilen izin gün sayısı 10 gündür.

Ölüm İzni

4857 sayılı kanuna tabi olarak çalışan işçilerin ölüm izinlerine ilişkin düzenleme ilgili kanunun ek 2. maddesi ile yapılmıştır.4857 sayılı iş Kanununun Ek 2 maddesine göre işçilerin kanunda sayılan yakınlarının vefat etmesi halinde (ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde) kullanabileceği ölüm izin süresi 3 gündür. Kanun maddesinde anlatılan durumlar işçinin sözleşmesinde hüküm bulunmayan durumlar için geçerli olan sürelerdir ve bu süreler asgari sürelerdir. İşçi ile yapılan sözleşmede bu süreler azaltılamaz, sözleşmeye konmak şartı ile uzatılabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesinin (B) bendinde Mazeret izni: Madde 104 – (Değişik: 13/2/2011- 6111/106 md.)

B) Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.

Devlet memurlarına eşinin doğum yapmasında verilen izin gün sayısı 10 gündür.

4857 sayılı kanuna tabi olarak çalışan işçilerin ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde) kullanabileceği ölüm izin süresi “3” gün iken Devlet memurlarında “10” gündür ayrıca 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan işçiye eşinin ana, babasının ölümü halinde izin hakkı tanınmazken devlet memurlarına bu konuda “7” gün mazeret izin hakkı tanınmıştır.

Evlenme İzni

 4857 sayılı kanuna tabi olarak çalışan işçilerin ölüm izinlerine ilişkin düzenleme ilgili kanunun ek 2. maddesi ile yapılmıştır.4857 sayılı iş Kanununun Ek 2 maddesine göre işçiye evlenmesi halinde “3” gün izin verilir denirken Devlet memurlarına kendisinin evlenmesinde verilen izin gün sayısı “7” gündür.

4857 sayılı kanuna tabi olarak çalışan işçilerin evlenmesi hâlinde kullanabileceği ölüm izin süresi “3” gün iken devlet memurlarında “7” gündür ayrıca 4857 sayılı Kanuna tabi olarak çalışan işçinin çocuğunun evlenmesi halinde izin hakkı tanınmazken devlet memurlarına bu konuda “7” gün mazeret izin hakkı tanınmıştır.

İşçi Memur Statüsüne Göre Mazeret İzin Tablosu

MAZERET DURUMU

4857 Sayılı İş Kanunu

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

 

 

Evlenmesi Halinde

3 gün

7 gün

Çoçğun Evlenmesi Halinde

*

7 gün

Anne, Baba, Eş veya çoçuğun ölmesi halinde

3 gün

7 gün

Eşinin Anne Babasının veya Kardeşinin Ölmesi Halinde

*

7 gün

Eşin Doğum Yapması Halinde

5 gün

10 gün

Engelli Çocuğu Halinde

10 gün

10 gün

Kardeşinin Ölmesi Halinde

3 gün

7 gün

Emzirme İzni

1,5 saat

6 ay için 3 saat 2.ci 6 ay için 1,5 saat

Sonuç olarak

İşçi ve memurların çalışma koşullarının ve tabi oldukları yasal mevzuatın farklı olması dolayısıyla bazı noktalarda farklı muamelelere maruz kalması elbette ki doğaldır. Ancak herkese eşit uygulanması gereken hususlarda cenaze yardımı, ölüm, doğum, babalık, evlenme ve de emzirme izni gibi herkese eşit uygulanması gereken hususlarda işçi ile memur arasındaki farklılıklar çalışanlar arasında ayrımcılık duygusunu güçlendiriyor.

Bu nedenle cenaze yardımı, doğumda da ölümde, evlenme gibi mazeret izinlerinde İsçi memur hele hele milletin vekiline göre ayırımcılık yapılmaması gerekmekte olup, herkese eşit uygulanması gereken bu mazeret izinlerinin eşitlenmesi gerekmektedir.

Kaynak: www.MuhasebeTR.com 
http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/musacakmakci/043/


YORUMLAR

  • 0 Yorum
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR x
Dostluk Turnuvasının Açılışını Türkiye Ve Azerbaycan'ın Spor Bakanları Yaptı
Dostluk Turnuvasının Açılışını Türkiye Ve Azerbaycan'ın...
Ankara'da turizm algısını değiştirecek bir yenilik
Ankara'da turizm algısını değiştirecek bir yenilik