Reklam
Reklam

Covid-19 Sürecinde, Göz Kapağı Ameliyatı Risklerine Bir Risk Daha Eklendi

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tayfun Türkaslan / Covid-19 Sürecinde, Göz Kapağı Ameliyatı Risklerine Bir Risk Daha Eklendi

Covid-19 Sürecinde, Göz Kapağı Ameliyatı Risklerine Bir Risk Daha Eklendi
20 Kasım 2020 - 11:55

Bu süreçte estetik girişimlerin yapılma oranı oldukça artmıştır. Ancak her cerrahi girişimde olduğu gibi göz kapağı ameliyatlarında da riskler vardır. Olası risklere bir de Pandemi kaynaklı risklerin eklendi. Covid-19 kapsamında yürütülecek tüm göz kapağı ameliyatlarında hastanın virüs testinin üç gün öncesinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra ameliyathane ortamının, kullanılacak materyallerin ve hastaların kalacağı odaların da daha özenli- hijyen kuralları çerçevesinde hizmette kalması gerekmektedir.

Cerrahi uygulamaların tamamında belirli riskler vardır. Ancak bu riskler oldukça nadir görülmektedir. Her bir risk etkeni ameliyat esnasında ve sonrasında ayrı ayrı tedavi aşamalarıyla müdahale görür. Riskleri minimize edecek ilk etken; daha önce pek çok defa başarılı göz kapağı ameliyatları yapmış cerrahın seçilmesi gerekliliğidir. Ardından hastane ortamı, hijyenik bir ameliyat ortamı gelir. Daha sonra ise modern teknolojilerle donatılmış her türlü donanım, ekipman, cihazın varlığı elzemdir. Etkinliğini kanıtlamış cerrahların üstlendiği operasyonlarda risk oluşması çok daha enderdir. Bu etkeni göz önünde bulundurarak hekim seçimi yapmalısınız. Göz kapağı ameliyatı riskleri her cerrahi işlemde olan riskler kadardır. Ne daha az risk içerir ne de daha fazla. Olası riskler ve tedavi seçenekleri aşağıda listelenmektedir.

  1. Operasyon Sırası –Sonrası Kanama

Kanama riski de diğer riskler kadar seyrek görülmektedir. Bu konuda hekim müdahalesi önemlidir. Ancak hastanın ameliyat öncesinde yapılması gerekenleri yapması daha da önemlidir. Kanama riskini arttırabilecek en önemli faktör, hastanın operasyondan önce düzenli olarak kullandığı kan sulandırıcı ilaçlar, aspirinler, antiinflamatuar ilaçlardır. Bu ilaçların yanı sıra çeşitli bitki çayları (kiraz sapı, ginseng vb) da kanama riskini tetikleyici olumsuz etkiler bırakabilir. İlaç etkenlerinin dışında hastanın tansiyon hastalıkları varsa, tıbbi denetim ve tedavi altında değilse de kanama riskleri artacaktır. Özetle hasta sağlık geçmişine dair tüm bilgileri operasyon önceki muayenelerde doktoru ile paylaşmalıdır. Paylaşılan bilgiler ve yapılan tetkikler – tahliller neticesinde riskleri en aza indirgeyecek bir yol izlenmesi çok daha kolay olacaktır. Operasyon esnasında ya da sonrasında gelişen kanama olasılıkları acil drenaj tedavileri ile kontrol altına alınabilmektedir. Ancak kanamalar iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir, iyileşmeyi geciktirebilir ve neticesinde iz kalmasına sebep verebilir. Bu nedenle oluşabilecek her türlü kanama derhal tedaviye tabi tutulmalıdır. Kanama risklerini indirgemek için lütfen doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

  1. Enfeksiyon Olasılıkları

Küçük çaplı cerrahi işlemlerde enfeksiyon riskleri diğer cerrahi operasyonlara göre daha düşüktür. Dolayısıyla göz kapağı ameliyatlarındaki enfeksiyon riski de oldukça nadirdir. Operasyon sahasının küçük olması enfeksiyon riskini minimalize etmektedir. Lakin yine de enfeksiyon oluşacak olursa antibiyotik tedavisi gerçekleştirilen bu tepkime de bertaraf edilebilir. Zaten nadir görülen enfeksiyon riskini daha da azaltmak için hastanın doktor tarafından belirtilen bakım ve hijyen koşullarına tam riayet etmesi elzemdir.

  1. Körlük

Blefaroplasti ameliyatları sırasında veya sonrasında körlük olasılığı son derece nadir bir olasılıktır. Operasyon esnasında ya da sonrasında göz içi bölgesinde oluşan kanamalar bu olasılığa neden olabilmektedir. Erken teşhis edildiği takdirde ender görülen bu risk de bertaraf edilmiş olur.

  1. Ektropiyon

Diğer risklere nazaran daha sık görülebilir ve göz kapağı ameliyatlarında en çok korkulan riski temsil eder. Ektropiyon’un anlamı göz kapağının aşağı yönde çekilmesini ifade etmektedir. Ektropiyon riskini arttırıcı en önemli etken, ikinci defa göz kapağı ameliyatı olacak bireylerdir. Daha önce birçok defa başarılı göz kapağı ameliyatı yapmış hekimin seçilmesi bu risk olasılığını indirgeyecektir. Göz kapağının aşağı doğru çekilme riskinin asıl sebebi göz derilerinin alınması gerekenden daha fazla oranda alınmasıdır. Bu riskin tek tedavisi alınan eksik derilerin yeniden takviye edilmesidir. Bu nedenle üst göz kapağından deri alarak takviye etmek lüzumlu olabilir.

  1. Hasta Odaklı Riskler

Operasyon öncesinde ve sonrasında hastanın üstüne düşen vazifeleri; bakım, hijyen kuralları ve diğer ifade edilen yönergeleri yerine getirmesi gereklidir. Doktor tarafından ara verilmesi belirtilen ilaç, ürün ve gıdaların kesilmesi gereklidir. Bu tür maddelerin kullanımı devam ettirilirse olasılık dahilinde olan tüm risklerin görülme kat sayısı çok daha fazla artabilir. Bu nedenle hasta odaklı riskler yine hasta tarafından bertaraf edilmelidir. Bunların yanı sıra sigara tüketimi ve alkol tüketimi de oldukça önemlidir. Bu zararlı alışkanlıklar hem ameliyat esnasında hem de ameliyat sonrasında ortaya çıkabilecek nadir risklerin görülme olasılığını yükseltebilir. Bu tepkimeler doğrudan hastaya zarar şeklinde dönebilir. Özetle doktorunuz tarafından ifade edilen tüm kurallara tam riayet etmeniz hayati değere sahiptir.

Operasyon sonrasında, bireyin yaşı ilerledikçe, bireyin güneşte korumasız ve uzun süreli kalması devam ettikçe ve diğer koşullarla birlikte göz kapağının genel görüntüsünde farklılıklar yaşanmaya devam edecektir.  Göz kapağı ameliyatı genel yaşlanma sürecini durduramaz, göz kapağının gerginliğini sürekli sağlayamaz. Özetle yaşlanma süreci devam edecek ve yaşlandıkça tekrar gerginlik kaybı yaşanacaktır. Bu durumda yeni operasyonlar ya da ek tedaviler gerçekleştirilebilir. Göz ve çevresi için uygun bakımlar, uygun hijyen kuralları ve ürünler kullanmalı, güneş etkisinden mümkün mertebe kaçınmalı, dengeli ve sağlıklı beslenerek bu süreci destekleyebilirsiniz.

Ülkemizin sağlık sistemi, Covid-19 kapsamında yürüttüğü başarılı girişimlerle pek çok ülke arasından öne sıyrılarak örnek bir ülke olarak göz önüne çıkmıştır. Bu süreçte etkinliğini, bilgi ve tecrübesini yansıtan değerli doktorlarımızın başarılarından gurur duyuyorum.


FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum